Mitä oppisopimus sisältää? - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Oppisopimus > Mitä oppisopimus sisältää?

Mitä oppisopimus sisältää?

Oppisopimuskoulutukseen kuuluu

  • työssä oppimista työpaikalla
  • työssä oppimisen ohjausta ja arviointia
  • tietopuolisia opintoja  ja niiden arviointia oppilaitoksessa
  • tutkinnon suorittamista ja osaamisen arviointia tutkintotilaisuuksissa.

Prosessiin osallistuvat opiskelijan lisäksi työnantaja, työpaikkakouluttaja, asiakasvastaava ja opettajat.

prosessikaavio_rgb_603px.jpg

 

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx