Oppisopimuksen päättyessä - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Oppisopimus > Oppisopimuksen päättyessä

Oppisopimuksen päättyessä

Oppisopimus päättyy, kun opiskelija on suorittanut tavoitteena olevan tutkinnon ja oppisopimusaika päättyy. 

Päättöarviointikeskustelu

Heti oppisopimuksen päättymisen jälkeen opiskelija ja työpaikkakouluttaja / työnantaja käyvät päättöarviointikeskustelun, jossa arvioidaan kaikki henkilökohtaistamista koskevassa asiakirjassa olleet työssä oppimisen opintokokonaisuudet / tutkinnon osat. Arviointi on sanallinen. Keskustelussa peilataan nykyosaamista niihin tavoitteisiin, jotka asetettiin oppisopimuksen alussa.

Valtaosa opiskelijoista ja työpaikkakouluttajista käyttää arvioineissa sähköistä SopimusPro-ohjelmaa, jossa myös päättöarviointi tehdään. Paperilomakkeita käyttäneet tekevät päättöarvioinnin lomakkeelle, jonka asiakassihteeri lähettää oppiajan päätyttyä.  

Osallistumistodistus

Opiskelija saa osallistumistodistuksen.

Todistuksen laatiminen perustuu opetushallituksen määräykseen (56/011/2009) ja arvioinnin oppaaseen (OPH, 2015:2)

Kesken ammatillisen tutkinnon suorittamista eroavalle opiskelijalle annetaan osallistumistodistus, johon merkitään suoritetut opinnot. Osallistumistodistusta ei anneta, jos oppisopimus purkautuu koeaikana.

Tutkintotodistus

Tutkintotoimikunta myöntää tutkintotodistuksen, kun kaikki määrätyt tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti. Tutkintotoimikunnat kokoontuvat yleensä 1 - 2 kuukauden välein.

Ammatillisissa perustutkinnoissa arvosana-asteikko on 1 -3, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa hyväksytty - hylätty.

Ammattitutkintostipendi

Ammattitutkintostipendiä (n. 400 €) haetaan Koulutusrahastosta. Stipendi maksetaan henkilölle, joka on suorittanut näyttötutkintona ammatillisen
perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/98) mukaisesti.

Stipendi on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkintotodistuksen päiväyksestä.
 
Edellytyksenä stipendille on, että henkilö on tutkinnon suorittaessa alle 64-vuotias ja on ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta.   
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx