Mitä oppisopimuksella voi opiskella? - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Oppisopimus > Mitä oppisopimuksella voi opiskella?

Mitä oppisopimuksella voi opiskella?

Ensiksi sinun täytyy miettiä, mikä on oppisopimuksesi tavoite:

  • Tarvitsetko ammatillisen perustutkinnon?
  • Haluatko vahvistaa osaamistasi ammatti- tai erikoisammattitutkinnolla?
  • Haluatko edetä urallasi lisäkoulutuksen avulla?

Oppisopimuksella voit opiskella melkein 400 erilaiseen tutkintoon. Koulutuskeskus Salpauksessa sinulla on mahdollisuus valita noin 100 eri tutkinnosta. Jos et löydä etsimääsi Salpauksen valikoimasta, asiakasvastaava voi tehdä oppisopimuksen kaikkiin, lähes 400 tutkintoon. Tällöin tietopuolinen koulutus ja/tai tutkintotilaisuudet ostetaan toisesta oppilaitoksesta.

Tutustu Salpauksen koulutustarjontaan oheisista esitteistä tai yläpalkin koulutushaun avulla

Perehdy myös tällä sivulla oleviin esitteisiin ja linkkeihin valintoja pohtiessasi tai kysy lisää suoraan oman alasi asiakasvastaavalta

Suomalaisessa koulutusjärjestelmässä ammatilliset tutkinnot jakautuvat ammatillisiin perustutkintoihin sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin:

kompassikaavio.gif

Tutustu ja vertaile perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintojen sisältöjä ja tavoitteita koulutusalakohtaisten esitteiden avulla:

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA

 

Esitteessä (OPH):

Vapaa-aika ja nuorisotyö
Kielitieteet
Opetus- ja kasvatustyö
Muu humanistisen ja kasvatusalan koulutus 

 

MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

 

Esitteessä (OPH):

Matkailuala
Majoitus- ja ravitsemisala
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut
Puhdistuspalvelut

KULTTUURIALA

Esitteessä (OPH):

Käsi- ja taideteollisuus
Viestintä- ja informaatiotieteet
Teatteri ja tanssi
Musiikki

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA

Esitteessä (OPH):

Sosiaaliala
Terveysala
Hammaslääketiede ja muu hammashuolto
Kuntoutus ja liikunta
Tekniset terveyspalvelut
Farmasia ja muu lääkehuolto
Kauneudenhoitoala

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA

Esitteessä (OPH):

Maatilatalous

Puutarhatalous

Kalatalous

Metsätalous

Luonto- ja ympäristöala

Muu luonnonvara- ja

ympäristöalan koulutus​

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA

 

Esitteessä (OPH):

Arkkitehtuuri ja rakentaminen
Sähkö- ja automaatiotekniikka
Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus

 

Esitteessä (OPH):

Kone- metalli- ja energiatekniikka
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
Tieto- ja tietoliikennetekniikka

 

Esitteessä (OPH):

Graafinen ja viestintätekniikka
Elintarvikeala ja biotekniikka
Prosessi- ja kemian ja materiaalitekniikka
Tekstiili- ja vaatetustekniikka

LUONNONTIETEIDEN ALA

 

Tietojenkäsittely

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

Liiketalous ja kauppa
Muu kaupan ja hallinnon koulutus​
 
 
Kun tarvitset tietyn ammatilliset perustutkinnon tarkan sisällön, löydät sen seuraavan jaottelun kautta:
 
HUMANISTINEN JA KASVATUSALA
KULTTUURIALA
LUONNONTIETEIDEN ALA
LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA
MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA
SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA
TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA
YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA
 
Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen sisällöt löytyvät aakkosjärjestyksessä tämän haun avulla:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y 
 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx