Mitä oppisopimus maksaa? - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Oppisopimus > Mitä oppisopimus maksaa?

Mitä oppisopimus maksaa?

Opiskelijalle

 • Oppisopimukseen kuuluva tietopuolinen lähiopetus on maksutonta.
 • Tutkinnon osien suorittamiseen liittyvät tutkintotilaisuudet ovat myös ilmaisia.
 • Saadaksesi todistuksen tutkinnon suorittamisesta, sinun (tai työnantajasi) täytyy maksaa tutkintomaksu 58 €.
 • Jos et saa palkkaa lähiopetuspäiviltä, sinulla on mahdollisuus saada opintososiaalisia etuja.
 • Kun olet suorittanut koko tutkinnon, voit hakea n. 400 €  ammattitutkintostipendiä.
 • HUOM! Jos olet tänä vuonna peruskoulun päättänyt nuori, työnantaja saa erityiskorvausta ottaessaan sinut oppisopimukseen! Tutustu asiaan ja ota yhteyttä koulutustarkastajaan.
Opintososiaaliset edut opiskelijalle tietopuolisen koulutuksen / tutkintotilaisuuden ajalta:
 • päiväraha 15 €/pv (jos et saa opetuspäivän ajalta palkkaa)
 • perheavustus 17 €/pv, jos sinulla on alle 18-vuotias huollettava (jos et saa opetuspäivän ajalta palkkaa)
 • matkakorvaus, jos matka opiskelupaikkaan on yli 10 km kotoa (yksi meno-paluu/ opetusjakso, halvimman matkustustavan mukaan, bussi/juna
 • majoituskorvaus 8 €/pv (yli yhden päivän mittainen opetusjakso opiskelijan koti- tai oppisopimuspaikkakuntasi ulkopuolella) 
 • opintososiaalisten etuuksien maksatus opiskelijoiden tilileille viikottain (pääsääntöisesti keskiviikkoisin, klo 9 mennessä)
Työnantajalle

 

Huom! Nuorten oppisopimuksessa on lisäetuja työnantajalle!

NUORISOTAKUU eli peruskoulun päättäneen nuoren oppisopimus

 • Koskee peruskoulun 9.–10. luokan tänä vuonna päättäneitä nuoria.
 • Oppisopimuksen tavoitteena on perustutkinto: joko osatutkinto tai koko tutkinto.
 • Työnantaja saa korotettua koulutuskorvausta (veronalaista tuloa)

800 euroa/kk ensimmäinen vuosi
500 euroa/kk toinen vuosi
300 euroa/kk kolmas vuosi

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx