Mitä oppisopimus maksaa? - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Oppisopimus > Mitä oppisopimus maksaa?

Mitä oppisopimus maksaa?

Työnantajalle
 • Tietopuolinen lähiopetus ja tutkintotilaisuudet oppilaitoksessa ovat maksuttomia.  
 • Työnantaja maksaa oppisopimusopiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa työssä oppimisen ajalta, sekä erikseen sovittaessa myös lähiopetuspäiviltä oppilaitoksessa.
 • Työnantaja saa koulutuskorvausta, jonka suuruus sovitaan tapauskohtaisesti (10 - 170 €/kk/opiskelija).
 • Työnantajalla voi olla mahdollisuus saada myös palkkatukea, jos oppisopimuksen aloittava on työtön työnhakija. Tuen myöntämisestä päättää Työ- ja elinkeinotoimisto. Lue Palkkatukivalmistelu oppisopimuskoulutuksessa - Asiakasohje.

Opiskelijalle

 • Oppisopimukseen kuuluva tietopuolinen lähiopetus on maksutonta.
 • Tutkinnon osien suorittamiseen liittyvät tutkintotilaisuudet ovat myös ilmaisia.
 • Saadaksesi todistuksen tutkinnon suorittamisesta, sinun (tai työnantajasi) täytyy maksaa tutkintomaksu 58 €.
 • Jos et saa palkkaa lähiopetuspäiviltä, sinulla on mahdollisuus saada opintososiaalisia etuja.
 • Kun olet suorittanut koko tutkinnon, voit hakea n. 400 €  ammattitutkintostipendiä.

Opintososiaaliset edut opiskelijalle tietopuolisen koulutuksen / tutkintotilaisuuden ajalta:

 • päiväraha 15 €/pv (jos et saa opetuspäivän ajalta palkkaa)
 • perheavustus 17 €/pv, jos sinulla on alle 18-vuotias huollettava (jos et saa opetuspäivän ajalta palkkaa)
 • matkakorvaus, jos matka opiskelupaikkaan on yli 10 km kotoa (yksi meno-paluu/ opetusjakso, halvimman matkustustavan mukaan, bussi/juna
 • majoituskorvaus 8 €/pv (yli yhden päivän mittainen opetusjakso opiskelijan koti- tai oppisopimuspaikkakuntasi ulkopuolella) 
 • opintososiaalisten etuuksien maksatus opiskelijoiden tilileille viikottain (pääsääntöisesti keskiviikkoisin, klo 9 mennessä) 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx