Oppisopimuskoulutuksen lainsäädäntö - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Oppisopimus > Mitä oppisopimus on? > Oppisopimuskoulutuksen lainsäädäntö

Oppisopimuskoulutuksen lainsäädäntö

 
Opetustoimen lainsäädäntö 
  • laki ja asetus ammatillisesta koulutuksesta (L 630/1998, A 811/1998)
  • laki ja asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (L 631/1998, A 812/1998)
  • laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (635/1998) ja siihen liittyvä asetus (A 806/1998)

 Työoikeus

  • alaa koskeva työehtosopimus
  • työsopimuslaki (55/2001)
  • työntekijän työaikaa (605/1996), vuosilomaa (16272005), työturvallisuutta ja työntekijän muuta suojelua koskevat säännökset (esim. työturvallisuuslaki 738/2002 ja työterveyslaki 1383/2001)

Lisäksi 

Tutustu säädöksiin tarkemmin Valtion säädöstietopankin Finlexin sivuilla! 

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx