Opintie - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Opintie

OPINtie–hanke

Tavoite

OPINtie-hankkeen ensisijainen tavoite on tukea nuorta saamaan ammatillinen perustutkinto ja edelleen siirtymään työelämään (syrjäytymisen ehkäisy). Tavoitteena on vakinaistaa ammatillinen opinpajatoiminta (OPINpaja) Koulutuskeskus Salpauksessa sekä juurruttaa matalan kynnyksen koulutuksellinen ohjauspalvelu (KohtaAmo) vakiintuneeksi käytännöksi Päijät-Hämeen alueella.

OPINtie on jatkoa vuonna 2014 toimineille OPINpaja- ja KohtaAmo -hankkeille.

KohtaAmo

OPINpaja

Tavoiteltavat toimintatapojen muutokset

 • oppilaitoksen ammatilliset työpajat mahdollistavat opiskelun myös oppilaitoksen ulkopuolisille nuorille
 • koulutuksellisen ohjauksen ja tuen piiriin pääsee myös ilman opiskelupaikkaa
 • koulutusalan vaihto ilman opintojen keskeytymistä helpottuu
 • yhteistyö perusopetuksen ja lukioiden opinto-ohjaajien ja Salpauksen ohjauspalvelujen kesken jatko-opintoihin ohjauksessa vakiintuu
 • matalan kynnyksen koulutukselliset ohjauspalvelut juurtuvat kiinteäksi osaksi Koulutuskeskus Salpauksen ohjauspalveluja ja päijäthämäläistä yhteistyötä

Kohderyhmä

Hankkeen erityisenä kohderyhmänä ovat päijäthämäläiset 16-29-vuotiaat nuoret, jotka tarvitsevat:

 • yksilöllisiä opintopolkuja
 • koulutuksellisia matalan kynnyksen ohjauspalveluja

Päijäthämäläiset 16-29-vuotiaat nuoret, jotka ovat vailla:

 • peruskoulutuksen jälkeistä tutkintoa
 • opiskelu- tai työpaikkaa

Sekä nuoret:

 • nuoret, jotka ovat keskeyttäneet opintonsa
 • nuoret, jotka ovat vaarassa keskeyttää ammatilliset opintonsa

Kesto

1.1.2015 – 30.6.2017

Yhteistyökumppanit

Heinolan Kaupunki, Sysmän kunta, Hartolan kunta

Lahden kaupunki (Nuorisopalvelut), Avainsäätiö

Rahoitus

Euroopan sosiaalirahasto ja Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätietoja

Projektipäällikkö Ismo Turve
puh. 044 708 0308
ismo.turve@salpaus.fi

 
Projektisihteeri Mirja Metsänen
puh. 050 387 1936
mirja.metsänen@salpaus.fi

 

vipuvoimaa.jpg   euLogo.png 

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx