Opinpaja-hanke-2014 - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Opinpaja-hanke-2014

Opinpaja-hankeOpinpaja-hanke, logo 2014

Projektin tavoitteena on kehittää paikallinen toimintamalli vastaamaan nuorten yhteiskunta- ja koulutustakuuseen käynnistämällä Koulutuskeskus Salpauksen Heinolan toimipisteeseen tutkintoja tukevaa työpajatoimintaa.

Tarkoituksena on edelleen kehittää verkostotyötä ja tiivistää yli organisaatiorajojen välistä yhteistyötä alueen nuorten väliinputoamisen ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Toiminnalla tehostetaan nuorten ohjautuvuutta tarkoituksenmukaiseen ja oikea-aikaiseen toimintaan.

Toiminnan tarkoitus on tukea oppilaitoksessa opiskelevien, keskeyttämisvaarassa olevien opiskelijoiden opiskelumotivaation kasvua ja ehkäistä riskiä keskeyttää opinnot.

Tavoitteena on myös luoda mahdollisuus suorittaa ammatillisia opintoja siten, että pajajaksolla hankittu osaaminen voitaisiin tunnistaa ja tunnustaa osaksi ammatillista tutkintoa.

Kesto

1.8.2013 – 31.12.2014

Yhteistyökumppanit

Heinolan kaupunki (nuorisotoimi)

Rahoitus 

Euroopan sosiaalirahasto ja Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 

Lisätietoja

projektipäällikkö Suvi Lehto–Lavikainen
puh.  044 708 0338
 
ohjaaja Janne Rinne
puh. 044 769 4205
 
opettaja Mari Pohjonen
puh. 050 385 5558

projektisihteeri Pirkko Ikonen
puh. 044 708 1279


sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@salpaus.fi

 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx