Uuden opiskelijan info - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Nuoret > Opiskelijalle > Uuden opiskelijan info

Uuden opiskelijan info

Onnittelut opiskelupaikan johdosta ja tervetuloa opiskelijaksi Salpaukseen!

Tälle sivulle on koottu erityisesti uusille opiskelijoille tärkeitä asioita. Opiskelemastasi tutkinnosta tarkemmin sinulle kertovat opintojen alkaessa ryhmänohjaaja, opettajat ja opinto-ohjaaja.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Opiskelupaikan vastaanotat palauttamalla täytetyn "Opiskelupaikan vastaanottoilmoitus" -lomakkeen. Se lähetetään sinulle valintakirjeen liitteenä.

Palauta täyttämäsi lomake siinä mainittuun postiosoitteeseen mahdollisimman pian, viimeistään kuitenkin annettuun määräaikaan mennessä (kevään hakujen osalta 30.6.2016). Voit myös tuoda lomakkeen Svinhufvudinkatu 10:n opintotoimistoon Lahdessa. Palauta lomake joka tapauksessa, otat opiskelupaikan vastaan tai et.

Mikäli et ole palauttanut lomaketta määräaikaan mennessä, menetät opiskelupaikkasi varasijalta valitulle hakijalle!

Lukuvuoden aloitus

On tärkeää, että olet lukuvuoden alkaessa paikalla. Lukuvuoden alkamisaika ja -paikka löytyvät sinulle toimitetusta opiskelijaksiottamispäätöksestä. Ota mukaan alkuperäiset koulu- ja työtodistukset. Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes todistuksesi ja terveydentilasi soveltuvuus alalle on tarkistettu.

Kustannukset

Opetus on maksutonta, mutta kustannuksia voi muodostua oppikirjoista ja muusta opiskelumateriaalista, opintokäynneistä, koulumatkoista sekä mahdollisista työvaatteista, -välineistä ja -jalkineista. Myös tietyillä aloilla tarvittavat kortit (ensiapu-, tulityö- ja työturvallisuuskortti) sekä hygieniaosaamistodistus ovat opiskelijalle maksullisia. Kustannukset vaihtelevat opiskeltavasta tutkinnosta riippuen.

Opintotuki

Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Ammatillisen oppilaitoksen opiskelijana voit hakea opiskeluajalle opintotukea Kelalta, vaikka jo ennen opintojen alkamista. Opintotukea voidaan myöntää aikaisintaan hakemiskuukauden alusta lukien. Myöntämiseen vaikuttavat opintomenestys ja taloudellisen tuen tarve.
 
Opintotukea voit hakea:
  • sähköisesti Kelan asiointipalvelussa (käyttö edellyttää henkilökohtaisen verkkopankkitunnuksen tai mobiilivarmenteen)
  • täyttämällä paperisen opintotukihakemuksen (lomakkeen saat Kelan toimistosta tai Salpauksen opintotoimistosta)
Palauta täytetty hakemus Kelaan ja liitä mukaan kopio opiskelijaksi ottamispäätöksestäsi.

Opintoraha

Opintoraha on valtion maksama avustus, joka maksetaan ilmoittamallesi tilille kuukausittain. Opintoraha on veronalaista tuloa ja opintorahaa saat vain opiskelukuukausilta.
 
Opintorahan suuruus määräytyy hakijan iän, asumismuodon ja siviilisäädyn mukaan. Opintoraha voi olla 38,66 – 250,28 € kuukaudessa ja sitä voidaan korottaa tai alentaa vanhempien tulojen perusteella. Kun olet täyttänyt 17 vuotta, voit saada opintorahaa seuraaavan kuukauden alusta alkaen.

Asumislisä

Asumislisää voi saada 80 % kuukausivuokrasta, kuitenkin enintään 201,60 €/kk. 252 €/kk ylittävää asumismenoa ei oteta huomioon. Asumislisän saamisessa ei ole ikärajaa. Asumislisää ei voi saada, jos asuu vanhempien luona.

Opintolaina

Opintolaina on valtion takaama laina, joka pitää maksaa takaisin.
 
Opintolaina edellyttää valtiontakauksen, joka myönnetään pääsääntöisesti opiskelijalle, joka saa opintorahaa. Lainatakausta ei yleensä myönnetä, jos opiskelijalla on luottorekisteriin merkitty maksuhäiriö tai Kela on takaajana maksanut opiskelijan aiemman opintolainan pankille.
 
Opintolainaa voit hakea valitsemastasi pankista opintolainan valtiontakauksen myöntämisen jälkeen. Valtiontakauksen suuruus opintotukikuukautta kohti on alle 18-vuotiaalle 260 €, 18 vuotta täyttäneille 400 € ja ulkomailla opiskelevalle 700 €. Opintolainaa voit nostaa neljässä erässä.
 

Koulumatkatuki

Koulumatkalla tarkoitetaan opiskelijan päivittäistä asunnon ja oppilaitoksen tai työssäoppimispaikan välistä matkaa. Koulumatkatuen edellytyksenä on että yhdensuuntainen koulumatka on vähintään 10 km ja koulumatkakustannukset ylittävät 54 €/kk (ei koske Waltti-liikennettä).
 
Pääsääntöisesti opiskelijan tulee käyttää koulumatkaan Matkahuollon linja-autoa tai Waltti-seutuliikennettä. Jos linja-autoa ei ole käytettävissä tai koulumatka on muuten hankala, koulumatkatukea voi hakea itse järjestettyyn kulkutapaan. 1.8.2016 alkaen VR ei myy koulumatkatukilippua ostotodistuksella alennettuun hintaan.
 
 
Toimintaohje
  • Täytä koulumatkatukihakemus, jonka saat Kelan toimistosta tai Salpauksen opintotoimistosta. Voit myös tulostaa sen Kelan sivuilta.
  • Palauta täytetty lomake oppilaitoksen opintotoimistoon, josta saat ostotodistuksen.  Tarkista etukäteen käytätkö koulumatkaan Waltti-seutuliikennettä vai matkahuollon linja-autoa.
  • Ostotodistuksella voit ostaa matkakortin myyntipisteistä koulumatkatuella alennettuun hintaan.
  • Opiskelijan oma maksuosuus matkalipusta on 43 €/kk.
 

Opiskelijaruokailu

Opiskelupäivinä opiskelijalla on oikeus oppilaitoksen kustantamaan ateriaan. Pidä opiskelijaruokailua varten mukanasi Kela-kortti, ajokortti tai henkilökortti. Mikäli sinulla ei ole esittää em. korttia, ateria on maksullinen.

Ruoanvalmistuksessa huomioidaan gluteeniton, laktoositon ja lakto-ovovegetaarinen ruokavalio sekä kasvisruoka ja yleisimmät allergeenit. Näistä poikkeavan erityisruokavalion, saat täyttämällä erityisruokavaliolomakkeen. Liitä mukaan lääkärintodistus. Erityisruokavaliolomakkeen saat opintojen alkaessa ryhmänohjaajalta tai voit tulostaa sen lomakkeet-sivulta.
Lisätietoa opiskelijaruokailusta.

Omat laitteet

Opinnoissa on mahdollista käyttää omaa kannettavaa tietokonetta, tablettia ja älypuhelinta. Tämä on suositeltavaa, mutta ei välttämätöntä opintojen kannalta. Lisätietoa opiskelijan sähköisistä palveluista.

Yhdistelmäopinnot

Yhdistelmäopinnoissa voi suorittaa samanaikaisesti kaksi tutkintoa: ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon.

Yhteishaussa oppisopimuksesta kiinnostuneet

Jos olet valinnut opintopolku.fi -palvelun hakulomakkeella seuraavan kohdan:

Olen kiinnostunut ammatillisen perustutkinnon tai tutkinnon osan suorittamisesta oppisopimuskoulutuksena.

Pohdi valintaasi yhteishaun valintatulosten julkistamisen jälkeen seuraavasti:

  • Jos sait opiskelupaikan ja haluat opiskella oppilaitoksessa, ota paikka vastaan ja aloita opiskelu syksyllä.
  • Jos et saanut opiskelupaikkaa yhteishaussa tai haluat ensisijaisesti opiskella työpaikalla - oppisopimus on vaihtoehto.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta.

Tutkintokohtaiset tiedot

 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx