Päihteetön ja savuton oppilaitos - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Nuoret > Opiskelijalle > Säännöt ja ohjeet > Päihteetön ja savuton oppilaitos

Päihteetön ja savuton oppilaitos

Haluamme rohkaista opiskelijoitamme savuttomuuteen ja estää altistumista tupakoinnille. Salpauksen kaikki toimipaikat ja asuntola piha-alueineen ovatkin savuttomia. Tupakoinnin lisäksi myös nuuskaaminen ja sähkösavukkeiden käyttö on kielletty.

Alkoholin ja huumaavien aineiden hallussapito ja käyttö sekä niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen oppilaitoksen alueella, asuntolassa ja oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa on kielletty. Päihteiden ja huumaavien aineiden käyttöön puututaan välittömästi ja alaikäisen opiskelijan kohdalla otetaan aina yhteyttä huoltajiin.

Oppilaitos voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltu aihe epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeista.

Päihdeasioissa voit kääntyä luottamuksellisesti terveydenhoitajan
tai kuraattorin puoleen.

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx