Opiskelijan vakuutusturva - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Nuoret > Opiskelijalle > Säännöt ja ohjeet > Opiskelijan vakuutusturva

Opiskelijan vakuutusturva

 • Tapaturmavakuutukset
 • Matkavakuutus
 • Vastuuvakuutukset
 • Omaisuusvahingot

Tapaturmavakuutukset

Opiskelijalle tapahtuvan tapaturman varalta sinulle on oppilaitoksen puolesta otettu lakisääteisen tapaturmavakuutuksen lisäksi vapaaehtoinen tapaturmavakuutus.
 
Lakisääteinen vakuutus kattaa käytännön opetuksen ja työssäoppimisjaksot. Edellytyksenä korvaamiselle on, että tapaturma on sattunut opetussuunnitelman tai tutkintoperusteiden mukaisessa opiskelulle ominaisissa olosuhteissa.
 
Vapaaehtoinen vakuutus kattaa tapaturmat, jotka ovat sattuneet teoriatunnilla, liikuntatunnilla, välitunneilla, koulun opetussuunnitelman mukaisissa yhteisissä urheilusuorituksissa, retkillä sekä matkalla suorinta, virallista tietä kouluun tai koulusta kotiin.
 
Koska työssäoppiminen on kiinteä osa ammatillista koulutusta työsuojelulliset seikat korostuvat entisestään. Vastuu työturvallisuudestasi jakaantuu työpaikan ja oppilaitoksen kesken.
 
Mikäli saat opiskelijana palkkaa työssäoppimispaikastasi, kuulut työpaikan lakisääteiseen tapaturmavakuutuksen piiriin. Oppilaitos huolehtii, että sinulla on mahdollisuus turvalliseen fyysiseen ja psyykkiseen työympäristöön työssäoppimisesi aikana.
 
Oppilaitoksen kerho- ym. vapaa-ajan toiminnassa sinulla tulee olla oma tapaturmavakuutus. Koulun vakuutus ei korvaa vapaa-ajalla tapahtuneita tapaturmia.
 

Matkavakuutus

Matkavakuutus kattaa sinulle ulkomailla tapahtuvan opiskelun ja työssäoppimisen osalta tapaturman aiheuttaman vamman tai matkasairauden hoitokulut. Sinun kannattaa kuitenkin ottaa myös oma matkavakuutus, jos aiot liikkua kohdemaassa tai -alueella opiskeluun liittymättömillä matkoilla, joita oppilaitoksen vakuutus ei kata. Lisäksi matkatavarasi on vakuutettu 564 euroon asti.
 
Vakuutus ei kata ulkomaalaisia opiskelijoita, jotka eivät kuulu Suomen sosiaaliturvan piiriin (esim. opiskelee opiskeluluvalla, on opiskelijavaihdossa jne). Opiskelijan on suositeltavaa ottaa oma matkavakuutus.
 

Vastuuvakuutukset

Tapaturmavakuutusten lisäksi oppilaitoksella on vastuuvakuutukset
työssäoppimistasi varten.
 
Vakuutus kattaa:
 • kun opiskelija on vahingonkorvauslain ja työsopimuslain mukaisesti velvollinen maksamaan työantajalle tälle aiheutuneesta vahingosta tai tämän maksamasta vahingonkorvauksesta
 • kun opiskelija on tuottamuksellaan (esim. laiminlyönti tai harkitsematon toiminta) aiheuttanut työssäoppimispaikassa käyttämälleen, käsittelemälleen tai huolehtimalleen omaisuudelle vahinkoa
 • vahingot siltä osin kun vahinkoja ei korvata työssäoppimispaikan omaisuuden esine- tai muusta vakuutuksesta (toissijainen vakuutus)
Vakuutus ei kata:
 • opiskelijalle itselleen aiheutuneita vahinkoja, esim. silmälasit, matkapuhelin
 • sellaista taloudellista vahinkoa, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai
  esinevahinkoon, esim. opiskelija on hinnoitellut tuotteet väärin
 • vahinkoa, joka aiheutuu liikennevakuutuslain tai vastaavan ulkomaisen lain mukaisesta moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä
 • jos opiskelijan vahingon syynä on ainoastaan lievä tuottamus (laiminlyönti tai harkitsematon toiminta)
 • opiskelijan tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella aiheuttamia vahinkoja, joista korvausvastuu on aiheuttajalla itsellään.

Omaisuusvahingot

Muistathan, että olet vastuussa omista arvoesineistäsi ja tavaroistasi sekä oppilaitoksessa että asuntolassa. Oppilaitos ei korvaa esimerkiksi oppilaitoksen pukukaapista hävinnyttä omaisuutta.
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx