Kriisi- ja pelastautumisohjeet - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Nuoret > Opiskelijalle > Säännöt ja ohjeet > Kriisi- ja pelastautumisohjeet

Kriisi- ja pelastautumisohjeet

On tärkeää, että tiedät miten mahdollisissa uhka- ja vaaratilanteissa toimitaan. Toimipaikkakohtainen pelastautumisohje, suunnitelmat ja toimintatavat käydään ryhmänohjaajan kanssa läpi opintojen alkaessa.

Toiminta hätätilanteessa - pikaohjeet

 1. Selvitä mitä on tapahtunut, eli
  mitä? missä? milloin? keitä kriisi koskee?

 2. Tee tarvittaessa hälytys (112)

 3. Ilmoita tapahtuneesta välittömästi opettajallesi ja Salpauksen henkilökunnalle. He arvioivat, mitä toimenpiteitä tilanne vaatii ja käynnistävät tarvittaessa jatkotoimet.

 4. Estä lisäonnettomuudet

   • pelasta, varoita

   • älä vaaranna omaa tai muiden terveyttä

 5. Noudata saamiasi ohjeita

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx