Oppimisen tuki - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Nuoret > Opiskelijalle > Opiskelun tuki > Oppimisen tuki

Oppimisen tuki

Salpauksessa oppimistasi tuetaan mm. tukiopetuksen, erityisopetuksen, pajatoiminnan ja Oppimisstudioiden avulla.

Oppimisstudio

Oppimisstudiot ja erityisopettajat toimivat näissä osoitteissa:
 • Lahti, Ståhlberginkatu 4 C (1 krs.)
 • Lahti, Vipusenkatu 5 E (2 krs.)
 • Asikkala, Laurellintie 55, luokka A 108
 • Heinola, Opintie 1, 2. krs luokka 13

Oppimisstudio tarjoaa tukea opiskeluun yhteisissä opinnoissa kuten kielissä ja matematiikassa. Oppimisstudiossa tehdään myös alkukartoituksia ja tarvittaessa järjestetään lukitestejä. Tuki voi olla tilapäistä tai pitkäkestoista, tilanteesta riippuen.

Aloitteen oppimisstudioon tulemisesta voit tehdä itsekin. Tärkeää on, että joka tapauksessa sovit asiasta etukäteen ryhmänohjaajan tai opettajan kanssa.


Oppiminen pajaympäristössä

Pulssi ja PulssinPaja

 • Svinhufvudinkatu 2, Lahti

Pulssi tarjoaa keskeyttämisaikeissa oleville opiskelijoille yksilöllistä tukea opintojen jatkamiseen ja ammatillisen tutkinnon loppuun suorittamiseen. Pulssissa voi opiskella yhteisiä tutkinnon osia ja Pulssin pajalla ammatillisia opintoja.

Pulssi
Pulssi tarjoaa tuettua, yksilöllistä ohjausta, jonka avulla löydät suunnan elämässä eteenpäin, kun tuntuu ettei opiskelut etene. Aloittaessasi Pulssissa, sinulle laaditaan yksilöllinen opiskelusuunnitelma, johon kartoitetaan puuttuvat opinnot ja tehdään suunnitelma opiskelusta. Opintoja voit suorittaa Pulssissa, Pulssin pajalla, työssäoppimassa tai osa-aikaisesti koululla. Säilytät opiskelupaikkasi omalla koulutusalallasi Pulssissa opiskeluajan.

Pulssiin hakeudutaan opinto-ohjaajan, kuraattorin, ammatillisen erityisopettajan tai ryhmänohjaajan kautta.

Pulssin paja
Pulssin pajalla voit hankkia kädentaitojen osaamista tekniikan aloilta. Pulssin paja tarjoaa yksilöllisen tuen oman alan ammatillisiin opintoihin, esimerkiksi harjoitustöiden tekemiseen. On myös mahdollista, että minkä tahansa koulutusalan opiskelija voi tulla tekemään kädentaitoja kartuttavia opintoja pajalle, jotka ovat vapaasti valittavia opintoja. Koulutusalan edustajan ja opiskelijan kanssa yhteistyössä suunnitellaan tutkinnonosa, joka palvelee opiskelijan tarpeita.

Lisätietoja:
 • Harri Aaltonen, opettaja, puh. 050 526 5940
 • Riitta Stenström, erityisopettaja, puh. 044 708 0115


V.I.P.-paja

Vipusenkatu 3, Lahti

V.I.P.-paja tarjoaa innostavan ja rauhallisen oppimisympäristön, jossa saat opiskeluun tarvitsemasi tuen, syrjäytymättä omasta opiskeluryhmästäsi. Mielekkäät opiskeluvälineet ja -menetelmät kasvattavat innostavat opiskelemaan ja tekevät oppimisesta hauskaa.

Erityisopiskelijana voit näyttää osaamisesi myös toiminnallisin menetelmin, eli hyödyntäen esimerkiksi videoita, kuvia tai erilaisia esityksiä. V.I.P.-pajalla osaamista voi näyttää myös erilaisilla käytännön tehtävillä tai esimerkiksi monipuolisten toiminnallisten menetelmien avulla.

Vipusenkadun V.I.P.-pajalle voit hakeutua ryhmänohjaajan, kuraattorin tai opinto-ohjaajan kautta.
 

Lisätietoja:

 • Jari Pulkkinen, ammatillinen erityisopettaja, puh. 044 708 0844


Opinpaja

Opintie 1, Heinola

Jos mietit opintojen keskeyttämistä tai haluat uuden alun kesken jääneiden opintojen loppuunsaattamiselle, tarjoaa Heinolan Opinpaja väliaikaista tukea opiskeluun.

Opinpajalla sinua tuetaan opiskelumotivaation löytämisessä ja etsitään yhdessä ratkaisuja arjen ongelmiin. Tavoitteena on opintojen jatkaminen, eteneminen ja ammattiin valmistuminen. Pajajaksolla hankkimasi osaaminen voidaan tunnustaa osaksi ammatillista tutkintoa.

Opinpajalle hakeudutaan ryhmänohjaajan, erityisopetuksen vastuuopettajan, kuraattorin, opinto-ohjaajan tai oppilashuoltoryhmän kautta.

Jos opintosi ovat jääneet suorittamatta ja tavoitteenasi on suorittaa ammattitutkinto, niin työkokeilu opinpajalla voi olla yksi reitti opintojen uudelleen aloittamiseen.
 
Lisätietoja:
 • Janne Rinne, työ- ja yksilövalmentaja, puh. 044 769 4205

 • Piia Ollila, työ- ja yksilövalmentaja, puh. 044 708 1772

 • Mari Pohjonen, ammatillinen erityisopettaja, puh. 050 385 5558


Pajaoppiminen

Pajaoppimisessa suoritat opintoja työvaltaisesti pajaympäristössä. Pajaoppiminen toteutuu käytännössä Lahden kaupungin Nuorisopalveluiden tai Lahden Työn Paikka Oy:n pajoilla.

Pajaoppiminen tarjoaa oppimispaikan opiskelijalle, joka tarvitsee tiiviimmän ohjauksen ja toiminnallisen oppimisympäristön oppimisensa tueksi ja on motivoitunut työntekoon.

Pajaopinnot suunnitellaan aina yksilöllisesti yhdessä ammatinopettajan ja pajan työvalmentajien kanssa.

Lisätietoja:
 • Harri Aaltonen, pajaoppimisen yhteyshenkilö, puh. 050 526 5940
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@salpaus.fi
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx