Opinto-ohjaus - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Nuoret > Opiskelijalle > Opiskelun tuki > Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaajat tukevat opiskelijoita opiskelun kaikissa vaiheissa. Kussakin Salpauksen opetuspisteessä on aina vähintään yksi opinto-ohjaaja ja isoissa opetuspisteissä useampia.

Jokaisella ryhmällä on myös oma ryhmänohjaaja, joka mm. perehdyttää opiskelijat opetussuunnitelmaan, opetuspisteen käytäntöihin sekä keskeisimpiin asioihin ammattiin opiskelussa. Ryhmänohjaaja pitää myös tarvittaessa yhteyttä opiskelijan huoltajiin.

Opinto-ohjaajat avustavat opiskelun suunnittelussa, opiskelutaitojen kehittämisessä ja ammatillisessa suuntautumisessa. Opinto-ohjaajat myös avustavat HOPS:in eli henkilökohtaisen opetussuunnitelman laatimisessa ja osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa. Ohjaus toteutuu sekä yksilöllisesti että ryhmässä.

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx