Yrittäjyys - Koulutuskeskus Salpaus

Yrittäjyys


Finpec harjoitusyritystoiminta

Finpecin harjoitusyritys on oppimisympäristö, jossa raha ja tavara ei liiku oikeasti ja jossa yritystoimintaa jäljitellään virtuaalisessa ympäristössä.
Opiskelijoiden tavoitteena on suunnitella ja perustaa toimiva harjoitusyritys yhteistyössä ohjaajien, partnerin ja muiden työelämän asiantuntijoiden kanssa.
 
Harjoitusyrityksessä toimitaan yrityksen eri tehtävissä ja rooleissa, kuten toimitusjohtajana, osto-, tuotanto -, henkilöstö-, markkinointi- ja laskentatehtävissä jne. Rooleja vaihtamalla opiskelijat pääsevät työskentelemään ja ratkomaan käytännönläheisiä ongelmia yrityksen eri tehtävissä.
 
Harjoitusyrityksessä opit oman aktiivisen tekemisesi kautta hahmottamaan yrityksen erilaiset toiminnot ja työtehtävät sekä ymmärtämään miten ja miksi yritys toimii kyseisellä tavalla ja arvioimaan yrityksen toimintaa kokonaisuutena.
Lisää asiasta Finpecin sivuilta.
 

NY Vuosi Yrittäjänä opinto-ohjelma

Opinto-ohjelmassa perustetaan lukuvuoden ajaksi oikealla rahalla toimiva miniyritys (NY-yritys). Oppilaat käyvät lukuvuoden aikana läpi yrityksen kaikki vaiheet perustamisesta yrityksen lopettamiseen.
 
NY-yritys tarjoaa sinulle oppimisympäristön, jossa voit kokeilla opittujen taitojen hyödyntämistä käytännössä. Opittavat taidot syntyvät tekemällä oppimisen kautta.
 
Vuosi yrittäjänä -ohjelman tavoitteena on työelämätaitojen ja yrittäjämäisen asenteen ja toimintatavan oppiminen jo opiskeluaikana.
Lisää asiasta Nuori Yrittäjyys -sivuilta.
 

Osuuskuntayrittäjyys

Osuuskuntayrittäjyys mahdollistaa joustavan ja verkostomaisen yrittämisen. Liittymällä osuuskunnan jäseneksi jo opiskeluaikana ja tekemällä vaikkapa pienimuotoisia töitä sen kautta, saat kokemusta yrittäjämäisestä toiminnasta.
 
Osuuskunnissa työn tekeminen perustuu työsopimukseen osuuskunnan ja jäsenen välillä. Jäsenen työn hinnoittelun pohjana ovat palkka ja palkan sivukulut. Lisäksi on huomioitava muut muuttuvat kulut sekä osuuskunnan toiminnasta aiheutuvat kiinteät kulut. Työsuhde on aivan samanlainen kuin missä tahansa työnantajalla – osuuskunnan jäsen vain on työssä itse omistamassaan yrityksessä.
 
Osuuskunta mahdollistaa myös osa-aikaisen yrittämisen. Osuuskuntamuotoisen yrityksen perustaminen on yksi tapa kokeilla yrittäjyyttä suhteellisen riskittömästi. Osuuskunnan osakkailla säilyy oikeus palkansaajan työttömyysturvaan. Jos yritystoiminnan alkuvaiheessa työtä ei ole riittävästi, osakas voi hakea soviteltua työttömyyspäivärahaa.
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx