Taloudellinen tuki - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Nuoret > Opiskelijalle > Opiskelun arki > Taloudellinen tuki

Taloudellinen tuki

Vaikka opetus on sinulle maksutonta, kustannuksia voi muodostua oppikirjoista ja muusta opiskelumateriaalista, opintokäynneistä, koulumatkoista sekä mahdollisista työvaatteista, -välineistä ja -jalkineista. Myös tietyillä aloilla tarvittavat kortit, kuten ensiapu-, tulityö- ja työturvallisuuskortti sekä hygieniaosaamistodistus ovat opiskelijalle maksullisia. Kustannukset vaihtelevat opiskeltavasta tutkinnosta riippuen. Myös työvaatetuksen huolto ja siitä aiheutuvat kustannukset ovat opiskelijan vastuulla.

Päätoimisena opiskelijana olet oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin, joista sinulle kertovat kuraattori, opintosihteerit tai Kelan paikallistoimistot.

Opintotuki

Opintotuen tarkoituksena on turvata opiskelun aikainen toimeentulosi. Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintotuen myöntämisperusteita ovat oppilaitokseen hyväksyminen, päätoiminen opiskelu, opinnoissa menestyminen ja taloudellisen tuen tarve. Opintotuki myönnetään sinulle sen kuukauden alusta, jonka aikana hakemus on saapunut oppilaitokseen tai Kelaan.
Opintotukea voit hakea jo vaikka ennen opintojen alkua. Saat opintotukihakemuksen opintotoimistosta tai Kelan paikallistoimistosta, joihin voit myös palauttaa täyttämäsi hakemuksen. Opintotukihakemuksen voit tehdä myös sähköisesti Kelan asiointipalvelussa. Kelan nettisivuilta ja esitteistä näet, miten opiskeluaikaiset tulosi ja vanhempien tulot vaikuttavat opintotukeen.
Muistathan, että sinun on itse ilmoitettava olosuhdemuutoksistasi Kelaan!

Opintoraha

Opintoraha on valtion maksama avustus, joka maksetaan kuukausittain tilillesi. Opintorahan suuruus määräytyy hakijan iän, asumismuodon ja siviilisäädyn mukaan. Opintorahasi voi olla 38,66 - 250,28 €/kk ja sitä voidaan korottaa tai alentaa vanhempien tulojen perusteella. Opintoraha on veronalaista tuloa ja opintorahaa saat vain opiskelukuukausilta. Kun olet täyttänyt 17 vuotta, voit saada opintorahaa seuraavan kuukauden alusta alkaen.

Opintolainan valtiontakaus

Opintolaina on valtion takaama laina, joka sinun pitää maksaa takaisin. Jos sinulle on myönnetty opintolainan valtiontakaus, voit hakea lainan valitsemastasi pankista. Opintolainen valtiontakaus myönnetään pääsääntöisesti opiskelijalle, joka saa opintorahaa.
Valtiontakauksen suuruus opintotukikuukautta kohti on alle 18-vuotiaalle 260 €, 18 vuotta täyttäneille 400€ ja ulkomailla opiskelevalle 700 €. Opintolainaa haetaan pankista ja voit nostaa sen neljässä erässä. Lainatakausta ei pääsääntöisesti myönnetä, jos opiskelijalla on luottorekisteriin merkitty maksuhäiriö tai Kela on takaajana maksanut opiskelijan aiemman opintolainan pankille.

Asumislisä

Asumislisää voit saada 80 % kuukausivuokrasta, jos asumismenosi ovat vähintään 33,63 €/kk. 252 €/kk ylittävää asumismenoa ei oteta huomioon. Asumislisä on 26,90 - 201,60 €/kk ja sitä voi saada myös alle 17-vuotias.

Koulumatkatuki

Koulumatkatuella tarkoitetaan opiskelijan päivittäistä asunnon ja oppilaitoksen tai työssäoppimispaikan välistä matkaa. Koulumatkatuki korvaa päivittäisten koulumatkojen kustannuksia.
Olet opiskelijana oikeutettu koulumatkatukeen, kun yhdensuuntainen koulumatkasi on vähintään 10 kilometriä ja koulumatkakustannukset ylittävät 54 € kuukaudessa. Oma maksuosuutesi matkalipusta on 43 €/kk ja ensimmäisellä ostokerralla matkahuollon matkakorttimaksu. Koulumatkatukea sinulle voidaan myöntää aikaisintaan hakemiskuukautta edeltävän kuukauden alusta.
Täyttämällä koulumatkatuen hakemuksen ja toimittamalla sen opintotoimistoon, saat ostotodistuksen. Ostotodistuksella voit ostaa Matkahuollosta tai VR:ltä kuukausilipun (43 €/kk).
Jos joukkoliikennettä ei ole käytettävissäsi tai koulumatka on rasittava tai hankala, voit hakea koulumatkatukea itse järjestettyyn kulkutapaan. Itse järjestettyä kulkutapaa käytettäessä matkakustannukset korvataan enintään 100 kilometriltä (yhdensuuntainen koulumatka).
Koulumatkatukihakemuksen saat oppilaitoksen opintotoimistosta, Kelan paikallistoimistosta tai voit tulostaa sen Kelan nettisivuilta. Lisätietoa koulumatkatuesta saat kuraattoreilta, opintotoimistoista tai Kelasta.
Koulumatkatuen saajan on ilmoitettava Kelaan, jos koulumatkatiedot muuttuvat!
Opintotukeen ja koulumatkatukeen ei ole oikeutta sellaiselta kalenterikuukaudelta, jonka aikana opiskelijalla on alle 18 opiskeluaikaan kuuluvaa päivää.

Opiskelijakortit

Salpauksen opiskelijakortti

Opintotoimistosta saat maksuttoman Salpauksen opiskelijakortin, joka oikeuttaa erilaisiin opiskelija-alennuksiin mm. elokuvissa, teatterissa ja erilaisissa tapahtumissa. Korttia varten tarvitset passikuvan.

Opiskelija-alennus VR /matkahuolto

Päätoiminen opiskelija saa opiskelija-alennuksen juna- ja bussiliikenteessä. Lue lisää opiskelija-alennuksen ehdoista ja ohjeista
Matkahuolto, VR. Jos tarvitset opiskelija-todistuksen, ota yhteyttä opintotoimiston asiakaspalvelupisteeseen.

Sakki ry ja Osku ry

Voit hankkia myös SAKKI ry:n (Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto) tai OSKU ry:n (Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry.) opiskelijakortin, jolloin et tarvitse VR:n tai Matkahuollon korttia. Korttien saaminen edellyttää jäsenyyttä ja niihin liittyy vuosimaksu. Lisätietoa Sakki ry ja OSKU ry.

Opiskelijaruokailu

Opiskelupäivinä opiskelijalla on oikeus oppilaitoksen kustantamaan ateriaan. Ateriaedun saat kelakortilla, ajokortilla tai henkilökortilla.
Mikäli tarvitset erityisruokavaliota, pyydä ryhmänohjaajaltasi opiskelijan erityisruokavaliolomake tai tulosta se lomakkeet-sivulta. Palauta täyttämäsi lomake opiskelijaravintolaan. Ruoanvalmistuksessa huomioidaan gluteeniton, laktoositon ja lakto-ovovegetaarinen ruokavalio sekä kasvisruoka ja yleisimmät allergeenit. Mikäli erityisruokavaliosi poikkeaa näistä, liitä mukaan lääkärintodistus erityisruokavaliosta.
Erityisruokavaliosi valmistaminen päättyy, ellet osallistu ruokailuun kolmeen päivään, etkä ole ilmoittanut keskeytyksistä. Jos jonakin päivänä ruokailet toisessa toimipaikassa, ilmoita muutoksista kumpaankin keittiöön. Käytä Koo-kuppiloiden sähköpostiosoitteita.
  • Koo-kuppiloiden ruokalistat ovat luettavissa myös älypuhelimilla ja muilla mobiililaitteilla. Käy lataamassa Jamix Menu -sovellus ilmaiseksi sovelluskaupasta (App Store, Google Play ja Windows Phone Store).
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx