Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Nuoret > Opiskelijalle > Opiskelun arki > Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Sinulla voi olla jo osaamista, jota olet saanut esimerkiksi koulutuksessa, työelämässä, perheen piirissä, harrastuksissa tai tiedonvälityksen kautta. Voit saada osaamisen tunnustamisella suoritettua perustutkintoon sisältyviä tutkinnon osia, osia tutkinnon osasta tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueita.

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista opettaja selvittää ryhmälle tarkasti tutkinnon osan tavoitteet ja ammattitaitovaatimukset. Näin saat käsityksen siitä, vaaditaanko ko. tutkinnon osassa sellaista osaamista, jota sinulla ehkä jo on. Sinulla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista, jos sinulla jo on vaadittua osaamista. Opettaja voi käyttää tunnistamisessa todistusten lisäksi apuna esimerkiksi haastatteluja, opetettavaan asiaan liittyvien tehtävien tekemistä tai harjoitustöitä työsalissa.

Osaamisen tunnustamisella korvattavien tutkinnon osien määrällä ei ole ylärajaa ja koulutuksen järjestäjällä ei ole tässä harkintavaltaa vaan osaaminen on tunnustettava. Aikaisemmin hankitulle osaamiselle ei voida asettaa myöskään mitään yleistä aikarajaa, jota ennen hankittua osaamista ei voitaisi tunnustaa → suoritetut tutkinnot eivät vanhene, mutta osaaminen voi vanhentua. Osaamisen tunnustaminen on osa opiskelijan arviointia ja sitä koskevat samat säädökset kuin muutakin opiskelijan arviointia (mm. oikaisupyyntö).

Jos olet suorittanut toisen asteen opintoja (lukio, ammatillinen tutkinto yms.) sinulle voidaan hakemuksesta tehdä osaamisen tunnustamisia yhteisiin tai vapaasti valittaviin opintoihin. Ryhmänohjaaja ja opinto-ohjaaja opastavat osaamisen tunnustamiseen liittyvissä asioissa ja menettelytavoissa. Heidän ohjauksessaan täytät tarvittavat asiakirjat.

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx