Oppimismaisemat ja -menetelmät - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Nuoret > Opiskelijalle > Opiskelun arki > Oppimismaisemat ja -menetelmät

Oppimismaisemat ja -menetelmät


 

Opiskelu Salpauksessa muodostuu erilaisista oppimismaisemista ja -menetelmistä, huomioiden erityisesti opiskelijoiden yksilölliset tarpeet ja toiveet.

Oppiminen on joustavaa ajan, paikan, menetelmien, toteutustapojen ja oppimissisältöjen suhteen.

Oppiminen tapahtuu lisääntyvässä määrin työpaikoilla ja verkko-oppimisympäristöissä ja opintoja on mahdollisuus suorittaa myös ulkomailla. Oppia voi myös harrastuksissa, vapaa-ajalla ja erilaisissa verkostoissa toimiessaan.

Oppimismaisemista ja -menetelmistä lisää Opetussuunnitelman yhteisessä osassa, sivu 36.

 

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx