Opintosuoritusote ja todistukset - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Nuoret > Opiskelijalle > Opiskelun arki > Opintosuoritusote ja todistukset

Opintosuoritusote ja todistukset

Opintosuoritusote

Opintosuoritusotteesta näet opettajien arvioimat, suorittamasi opinnot. Opintosuoritusotteen voit tulostaa WinhaWillestä tai voit pyytää sen opintotoimistosta.

Tutkintotodistus

Suoritettuasi perustutkintoon kuuluvat opinnot ja ammattiosaamisen näytöt saat tutkintotodistuksen, joka muodostuu näyttötodistuksesta ja päättötodistuksesta. Kaikkien tutkintoon kuuluvien tutkinnon osien arvosanan tulee olla vähintään tyydyttävä (T1).

Päättötodistus sisältää kaikki ammatilliset, yhteiset ja vapaasti valittavat tutkinnon osat. Ammatillisten opintojen arvosanat muodostuvat ammattiosaamisen näyttöjen ja muun arvioinnin perusteella. Näyttötodistus sisältää vain ammatillisten tutkinnon osien arvioinnin.

Todistus suoritetuista tutkinnon osista ja ammattiosaamisen näytöistä

Todistus suoritetuista tutkinnon osista ja ammattiosaamisen näytöistä annetaan, jos eroat kesken perustutkinnon suorittamisen. Siihen merkitään arvosanojen lisäksi myös sellaisiin tutkinnon osiin osallistuminen, joista et ole saanut hyväksyttyä arvosanaa.

Muut todistukset

Voit saada myös erillisiä todistuksia, esimerkiksi liikkuvuustodistuksen ulkomaisesta työssäoppimisesta. Opiskelijalle maksullisia ovat esimerkiksi elintarvikehygienian hygieniaosaamistodistus, työturvallisuuskortti, tulityökortti ja EA-kortti.

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx