Opintojen jälkeen - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Nuoret > Opiskelijalle > Opiskelun arki > Opintojen jälkeen

Opintojen jälkeen

Suoritettuasi ammatillisen perustutkinnon olet valmis työelämään tai voit syventää osaamistasi jatkokoulutuksessa. Jos et onnistu heti työllistymään tai saamaan jatko-opiskelupaikkaa, kannattaa hyödyntää TE-toimistojen tarjoamia palveluja.

Työelämään siirtyminen

Siirtyessäsi vastavalmistuneena ammattilaisena työelämään, olet oikeutettu hakemaan alasi kelpoisuusehtojen mukaisia työpaikkoja. Työpaikan hakua varten kannattaa päivittää henkilökohtainen CV eli ansioluettelo ajan tasalle. Työnhaussa oma aktiivisuus ja kekseliäisyys on valttia!

Tässä pari vinkkiä työnhakuun:

Jos et valmistuttuasi onnistu heti työllistymään, kannattaa hyödyntää työ- ja elinkeinotoimistojen (TE-toimisto) palveluja. Voit esimerkiksi varata TE-toimistosta ajan ammatinvalintapsykologille, ja selvittää työelämämahdollisuuksiasi. Ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalvelut ovat sinulle maksuttomia.

TE-toimiston kautta voit myös hakeutua työvoimakoulukseen. Koulutus on etupäässä ammatillista koulutusta, kuten perus- tai ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta tai ammatillista lisäkoulutusta. Useimmiten työvoimakoulutus on jatko- ja täydennyskoulutusta jo aiemmin hankitulle ammattitaidolle. Työvoimakoulutuksena voit suorittaa loppuun myös kesken jääneet yliopisto- tai ammattikorkeakouluopinnot.

Jatko-opinnot

Toisen asteen tutkinnon suorittaneena (lukio tai ammatillinen perustutkinto) voit hakeutua jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Opiskelijavalinnassa on eroa eri oppilaitosten kesken.

Ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto
Työkokemusta hankittuasi voit edetä työelämän näyttötutkintoihin, joita ovat ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. Ammatillinen perustutkinto antaa myös yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx