Läsnäolo, poissaolo ja lomat - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Nuoret > Opiskelijalle > Opiskelun arki > Läsnäolo, poissaolo ja lomat

Läsnäolo, poissaolo ja lomat

Päävastuu opintojesi etenemisestä on sinulla itselläsi. Kun osallistut opiskelusuunnitelmasi mukaiseen opetukseen, opintosi kyllä etenevät.

Läsnäolo

Ammattiin opiskelu vaatii motivaatiota, sitoutumista ja vastuullisuutta. Sinulla on opiskelijana velvollisuus osallistua opetukseen ja opettajat seuraavat läsnäoloja. Opintojen eteneminen edellyttää, että opiskelet henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) mukaisessa järjestyksessä ja aikataulussa.

Henkilökohtaisten asioiden hoitaminen koulupäivän aikana ei ole sallittua, sillä ne aiheuttavat sinulle poissaoloja. Sovi siis autokoulun tunnit, kampaajalla käynnit, vapaa-ajan harrastustoiminta ja muut aktiviteetit koulupäivän ulkopuoliselle ajalle. Työssäoppimisjakson aikana noudatat työpaikan työaikaa.

Joskus elämässä voi tulla eteen tilanteita, jolloin joudut miettimään esimerkiksi koulutusalan vaihtoa, opiskelun keskeyttämistä, opintojen pidentämistä tai jopa opinnoista eroamista. Eri vaihtoehdoista keskustelet luottamuksellisesti opinto-ohjaajan tai kuraattorin kanssa.

Jos joudut keskeyttämään opintosi äitiysloman, asepalveluksen suorittamisen tai sairastumisen vuoksi, keskeytys ei kuluta opiskeluaikaasi. Keskeytyspäätöksen mukaisesti sinun on ilmoitettava opiskelujesi jatkumisesta ja otettava yhteys opinto-ohjaajaan opiskeluohjelman laatimista varten. Mikäli et ilmoita opintojesi jatkamisesta, sinun katsotaan luopuneen opiskelupaikastasi.

Opinnoista eroamista kannattaa miettiä todella tarkkaan. Mikäli kuitenkin tähän vaihtoehtoon päädyt, asia etenee kuraattorin tai opinto-ohjaajan kautta. Eroilmoitus tehdään aina kirjallisesti. Mikäli olet alle 18-vuotias, tarvitset eroilmoitukseen myös huoltajan allekirjoituksen. Alle 25 -vuotiaan nuoren tiedot ilmoitamme etsivälle nuorisotyölle lain mukaisesti.

Muistathan myös, että opintotuki on sidonnainen opiskeluun, joten jos opiskelusi keskeytyy/lakkaa, myös oikeutesi tukeen päättyy. Myös opintotuen takaisinperintä on mahdollista. Tukiasioista lisää Kelan nettisivuilla. 

 

Poissaolo

Poissaolosta sinun on ilmoitettava sen alettua asianomaiselle opettajalle, ryhmänohjaajalle tai opintotoimistoon. Ja kun palaat takaisin kouluun, selvitä poissaolon syy ryhmänohjaajallesi.

Yli kolmen päivän poissaoloista vaaditaan lääkärintodistus tai muu luotettava selvitys (esim. terveydenhoitajan todistus). Kaikkien poissaolojen osalta olet itse vastuussa siitä, että opiskelet kyseisenä aikana käsitellyt asiat omalla ajallasi.

Sovi ennakkoon, tiedossa olevien 1-2 tunnin poissaoloista, kyseisen tunnin opettajan kanssa. Sallittuja poissaoloja ovat opettajan kanssa etukäteen sovitut tapahtumat esim.

  • osallistuminen oppilaitoksen edustus- tai esiintymistehtäviin

  • osallistuminen tutortoimintaan

  • käynnit opiskeluhuoltohenkilöstön luona (esimerkiksi terveydenhoitaja, kuraattori, opinto-ohjaaja).

Jos opinnot eivät poissaolojen vuoksi etene, voidaan opintotuen maksatus katkaista ja pahimmassa tapauksessa joudut maksamaan aiheettomasti saamasi tuen takaisin.

 

Lomat

Yhden tai useamman päivän lomat on anottava kirjallisesti viimeistään viikkoa ennen loman alkamista. Ryhmänohjaaja voi myöntää sinulle yhden päivän pituisen loman ja pidemmät lomat myöntää opetusalapäällikkö. Loma-anomusta tehdessäsi täytä myös korvaussuunnitelma. Lomaa ei yleensä myönnetä ulkomaamatkoihin.

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx