Arviointi - Koulutuskeskus Salpaus

Arviointi

Arviointi jakautuu oppimisen arviointiin ja osaamisen arviointiin.

Oppimista arvioidaan koko opiskelun ajan antamalla suullista ja/tai kirjallista palautetta. Palautteen avulla sinua tuetaan ja ohjataan mahdollisimman hyviin suorituksiin. Palautteen avulla saat myös tietää mitä sinun tulee vielä oppia. Opit myös itse arvioimaan omaa oppimistasi.
 
Osaamisen arviointi on arviointia siitä, miten hyvin olet saavuttanut tutkinnon ammattitaitovaatimukset tai tavoitteet. Ammatillisten tutkinnon osien ammattitaito arvioidaan ammattiosaamisen näytöillä ja muulla osaamisen arvioinnilla esim. oppimistehtävillä ja tehdyillä töillä. Yhteisten tutkinnon osien arvosana annetaan niiden sisältämien osa-alueiden arvosanojen pohjalta.
 
Arviointiin vaikuttaa myös hyvä käyttäytyminen, myönteinen asenne opiskeluun ja koulu- ja työyhteisöön, huolellisuus ja järjestelmällisyys, vastuuntunto ja aktiivisuus opinnoissa. Säännöllisellä osallistumisella varmistat oppimisesi ja sitä kautta hyvät tulokset.
 
Tutkinnon osan arvosanaa annettaessa painotetaan loppuvaiheen osaamista.
 
Suoritettuasi tutkinnon osan, saat arvioinnin opintosuoritusrekisteriin kahden viikon kuluessa asteikolla:
  • Kiitettävä 3
  • Hyvä 2
  • Tyydyttävä 1
  • Hylätty 0
  • Hyväksytty H
Arvosanat tutkintotodistukseen annetaan kaikista perustutkinnon perusteiden mukaisista tutkinnon osista. Osa vapaasti valittavista tutkinnon osista voidaan arvioida H-merkinnällä.
 
Opetukseen, ammattiosaamisen näyttöihin ja arviointiin liittyvissä asioissa, voit laittaa kysymyksiä osoitteeseen palaute[@]salpaus.fi. Viestisi käsitellään luottamuksellisesti ja siihen vastataan mahdollisimman nopeasti.
 

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt ovat osa ammattiin oppimista. Näytöllä osoitetaan ja arvioidaan työelämän edellyttämää laaja-alaista ammatillista osaamista. Näyttö sisältyy jokaiseen ammatilliseen tutkinnon osaan.
 
Näytöt suoritetaan yleensä työssäoppimisen yhteydessä. Näyttöpaikkana voi olla myös oppilaitoksen työtilat (opetusravintolat, kampaamot, laboratoriot, työpajat, harjoitusyritykset jne.) tai toinen oppilaitos. Näyttöjen kesto vaihtelee tutkinnoittain. Näyttöjen arviointiin osallistuvat opiskelija itse, opettajat sekä työelämän edustajat. Arviointi dokumentoidaan arviointilomakkeella, jonka myös opiskelija allekirjoittaa.
 

Poissaolojen vaikutus arviointiin

Runsaat poissaolot ja toistuvat myöhästymiset estävät opintojen hyväksytyn suorittamisen ja opinnoissa etenemisen. Myös ennalta sovittujen poissaolojen ajalta sinun tulee osoittaa osaaminen tarvittaessa lisänäytöillä.
 

Arvosanojen uusiminen ja korottaminen

Sinulla on mahdollisuus osaamisen osoittamisen uusimiseen, jos osaamisen arviointi on hylätty, tai hyväksytyn arvosanan korottamiseen. Voit korottaa saamasi tutkinnon osien, ammattiosaamisen näyttöjen tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden hyväksyttyä arvosanaa. Suorituksesta sovittava opettajan kanssa.
 

Arvioinnin oikaisu

Mikäli olet tyytymätön opinto-, näyttö- tai tutkintosuorituksesi arviointiin tai osaamisen tunnustamiseen, voit pyytää siihen kirjallisesti oikaisua arvioinnin suorittaneelta opettajalta tai muulta päätöksen tehneeltä henkilöltä. Keskustele ensin arviointipäätöksen tehneen henkilön kanssa ja tee oikaisupyyntö 14 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut arvioinnin tulokset tai päätöksen osaamisen tunnustamisesta tietoosi.
 
Sinun katsotaan saaneen tiedon arvioinnista, kun osaamisesi arviointi on suoritettu tai kun arvosana on tullut opintosuoritusotteeseesi tai olet allekirjoituksellasi vahvistanut näytön arviointitiedon arviointilomakkeella.
 
Jos olet tyytymätön uuteen arviointipäätökseen, voit pyytää arviointiin oikaisua ammattiosaamisen toimikunnalta tai lukio-opinnoissa opetusalajohtajalta kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun sinulla on ollut mahdollisuus saada oikaisupyynnön jälkeinen arviointipäätös tietoosi. Ammattiosaamisen toimikunta voi velvoittaa toimittamaan uuden arvioinnin, jos arviointipäätös on virheellinen.
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx