Yhteiset tutkinnon osat - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Nuoret > Opiskelijalle > Opintojen rakenne > Yhteiset tutkinnon osat

Yhteiset tutkinnon osat

​Yhteiset tutkinnon osat 35 osp ​
​Pakolliset
19 osp ​
​+ 16 osp ​
9 osp 7 osp​
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen,
11 osp

pakollinen 8 osp + pakollinen valinnainen 3 osp
8 osp 3 osp
​Äidinkieli ​5
​Toinen kotimainen kieli, ruotsi ​1
​Vieraat kielet ​2
​Matemaattis-luonnontieteellinen
osaaminen, 9 osp

pakollinen 6 osp + pakollinen valinnainen 3 osp
​6 osp 3 osp
​Matematiikka ​3
​Fysiikka ja kemia ​2
​Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen ​1
Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp
pakollinen 5 osp + pakollinen valinnainen 3 osp
​5 osp ​3 osp
​Yhteiskuntataidot ​1
​Työelämätaidot ​1
​Yrittäjyys ja yritystoiminta ​1
​Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto ​2
Sosiaalinen ja kulttuurinen
osaaminen, 7 osp
7 osp
​Kulttuurien tuntemus
Taide ja kulttuuri
Etiikka
Psykologia
Ympäristöosaaminen
Tai jokin yllä olevista tutkinnon osista
yht. 7 osp

Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osat

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx