​Siirtymävaiheen yhteistyö - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Nuoret > Ohjaushenkilöstölle > Siirtymävaiheen yhteistyö

Siirtymävaiheen yhteistyö

Siirtyminen peruskoulusta toiselle asteelle on nuoren elämässä yleensä positiivinen ja uusia mahdollisuuksia eteen tuova, joskus jännittäväkin vaihe. Salpauksessa ammatilliset opintonsa aloittaa vuosittain lähes 2000 opiskelijaa.

Opintojen sujuva alkaminen helpottaa kiinnittymistä ammatillisiin opintoihin. Perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitosten välisen siirtymävaiheen yhteistyön tarkoitus on tukea kaikkien perusopetuksesta toiselle asteelle siirtyvien opiskelijoiden opintojen sujuvaa alkamista.

Riittävän tiedonkulun varmistamiseksi käytössä on opiskelutiedot perusopetuksesta toiselle asteelle -lomake eli ns. siirtoHOJKS. Uutena myös siirtotiedot työpajalta toiselle asteelle –lomake.

Lomake kannattaa laatia niille oppilaille, jotka ovat perusopetuksessa saaneet tehostettua tai erityistä tukea sekä myös muillekin opiskelijoille, joiden jatko-opintojen onnistumisen kannalta on tarpeellista siirtää tietoa. Erityisen tärkeää on tieto siitä, mitä olisi hyvä ottaa huomioon opiskelijan tukemisessa uudessa ympäristössä.

Lomake postitetaan osoitteella:

Koulutuskeskus Salpaus
Tuula Wirtanen
Paasikivenkatu 7
15110 LAHTI

Peruskoulunsa päättävien nuorten osalta toivottavaa on, että lomake täytetään viimeistään toukokuun aikana yhdessä opiskelijan, huoltajan ja peruskoulun edustajan kanssa.

Työpajoilla työkokemusta kartuttaneen nuoren osalta siirtymätietolomake täytetään yhdessä nuoren kanssa, kun tieto ammatillisten opintojen alkamisesta on tullut.

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx