Opetusryhmien täydentäminen - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Nuoret > Hakijalle > Valitse oma polkusi > Opetusryhmien täydentäminen

Opetusryhmien täydentäminen

Vapaita opiskelupaikkoja voi tiedustella Salpauksen opinto-ohjaajilta myös hakuaikojen ulkopuolella. Aiemmin suoritetuista opinnoista tunnistetaan ja tunnustetaan osaaminen sen mukaan miten se vastaa hakemasi tutkinnon ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita.

Hakeminen

Täytä sähköinen hakulomake.
Hakemuksen liitteet (esim. koulu- ja työtodistukset) tarkistetaan haastattelun yhteydessä.

Lisätietoa hakemisesta hakutoimisto@salpaus.fi

Lisätiedot opetusryhmien täydentämisestä:
Salpauksen opinto-ohjaajat


Sosiaali- ja terveysalan osaamisalat

Osaamisalalle haku 18.1. - 5.2.2017

 • Kuntoutuksen osaamisala
 • Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala
 • Mielenterveystyön ja päihdetyön osaamisala
 • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
 • Vammaistyön osaamisala
 • Vanhustyön osaamisala

Osaamisaloihin voidaan valita Salpauksen ulkopuolisia hakijoita, jos ryhmässä on vapaita opiskelupaikkoja. Ulkopuoliset opiskelijat valitaan opiskelumenestyksen perusteella.

Hakeminen

 1. Laadi vapaamuotoinen hakemus ja liitä mukaan todistus aiemmista opinnoista.
 2. Toimita hakemus liitteineen osoitteeseen:
  Koulutuskeskus Salpaus
  Opiskelijavalinta, osaamisala haku
  PL 170
  15141 LAHTI

Lisätiedot

 • Opinto-ohjaaja Marita Heino, puh. 050 403 6823
 • Opinto-ohjaaja Anu Myyryläinen-Kontinen, puh. 044 708 0556

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@salpaus.fi

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx