Opetusryhmien täydentäminen - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Nuoret > Hakijalle > Valitse oma polkusi > Opetusryhmien täydentäminen

Opetusryhmien täydentäminen

Vapaita opiskelupaikkoja voi tiedustella Salpauksen opinto-ohjaajilta myös hakuaikojen ulkopuolella. Aiemmin suoritetuista opinnoista tunnistetaan ja tunnustetaan osaaminen sen mukaan miten se vastaa hakemasi tutkinnon ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita.

Hakeminen

Täytä sähköinen hakulomake.
Hakemuksen liitteet (esim. koulu- ja työtodistukset) tarkistetaan haastattelun yhteydessä.

Lisätietoa hakemisesta hakutoimisto@salpaus.fi

Lisätiedot opetusryhmien täydentämisestä:
Salpauksen opinto-ohjaajat

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx