Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku VALMA - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Nuoret > Hakijalle > Valitse oma polkusi > Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen valmistava haku VALMA

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku, VALMA

Lisähaku 15.8. - 31.8.2017 klo 12.00. Valma-koulutuksessa vapaaksi jääneille opiskelupaikoille. Haku on suunnattu suomenkielisille peruskoulunsa päättäneille ja maahanmuuttajille.

Jos tarvitset lisäaikaa tai -valmiuksia koulutukseen hakeutumista varten tai olet jäänyt vaille koulutuspaikkaa peruskoulun jälkeen, voisi Valma-koulutus olla sinun juttusi. Valman aikana voit myös suorittaa tutkintoon johtavan koulutuksen opintoja.

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma)

Valma-koulutus on tutkintoon johtamatonta ohjaavaa ja valmentavaa koulutusta. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat yhteishaussa 6 valintapistettä vähintään 30 osaamispisteen laajuisen valmentavan kokonaisuuden suorittamisesta.

 • 10.8.2017 alkava koko lukuvuoden kestävä koulutus on laajuudeltaan 60 osaamispistettä. Lisähaku 15.8. - 31.8.2017 klo 12.00, myös maahanmuuttajaoppijan polku.
 • 30.10.2017 alkavassa koulutuksessa on mahdollisuus suorittaa 45 osaamispistettä. 
 • 3.1.2018 alkavassa koulutuksessa on mahdollisuus suorittaa 30 osaamispistettä. 

Valma-koulutuksen polut

Koulutus muodostuu pakollisista opinnoista, jotka ovat ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiuksien hankkiminen sekä valinnaisista opinnoista opiskelijan valitseman opintopolun mukaan. Osa opinnoista, maksimissaan 30 osaamispistettä on hyväksiluettavissa osaamisen tunnistamisen kautta tutkintoon johtavassa koulutuksessa. 

 1. Maahanmuuttajaoppijan polku
  suomen kielen opintoja sekä työelämään tutustumista ja työelämätaitojen vahvistamista. Myös tällä polulla on mahdollisuus suorittaa tutkintoon johtavan koulutuksen opintoja. Lisähaku 15.8 - 31.8.2017 klo 12.00 myös tähän polkuun.
 2. Kohti ammattia ja itsenäistä elämää polku
  opiskeluvalmiuksien vahvistamista painottuen arjen taitoihin ja hyvinvoinnin vahvistamiseen sekä työelämään tutustumiseen.
 3. Työn kautta koulutukseen polku
  opiskeluvalmiuksien vahvistamista painottuen ensisijaisesti työelämään tutustumiseen, mutta myös arjen taitojen ja hyvinvoinnin lisäämiseen.
 4. Kohti oppisopimusta
  työelämään tutustumista ja oppisopimuskoulutukseen valmentautumista.

Kaikilla poluilla on mahdollisuus suorittaa työturvallisuuskortti- ja koe, ensiapu EA1 peruskurssi sekä hygieniaosaamiskoulutus ja –testi.

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset

Koulutus on ensisijaisesti tarkoitettu vailla toisen asteen tutkintoa oleville perusopetuksen päättäneille nuorille, mutta koulutukseen voivat osallistua myös aikuiset, jotka tarvitsevat valmiuksia ammatilliseen peruskoulutukseen siirtymiseksi.

Pääsääntöisesti aiemmin suoritettu valmistava tai valmentava koulutus, ylioppilastutkinto, ammatillinen tutkinto tai korkeakoulututkinto ovat esteenä valmentavaan koulutukseen.

Hakuajat ja hakeminen

Lisähaku 15.8. - 31.8.2017 klo 12.00, koulutus alkanut 10.8.2017

23.5 - 25.7.2017, koulutus alkaa 10.8.2017 (valitut opiskelijat)
25.9. – 13.10.2017, koulutus alkaa 30.10.2017
20.11. – 8.12.2017, koulutus alkaa 3.1.2018

VALMA-koulutus, ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus

Kaikkiin koulutuksiin haku www.opintopolku.fi

Lisätietoja:

Opinto-ohjaaja Tarja L. Mäenpää puh. 050 384 3937
Hakutoimisto puh. 050 538 2378, hakutoimisto[@]salpaus.fi
Opetusalapäällikkö Kaisu Nyman puh. 050 526 5870 

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx