Valintapisteet - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Nuoret > Hakijalle > Opiskelijavalinta > Valintapisteet

Valintapisteet

Perusopetuksen oppimäärän suorittaneet hakijat

​Hakijalla ei ole koulutuspaikkaa ammatilliseen peruskoulutukseen johtavassa koulutuksessa tai lukiokoulutuksessa

 

 

​8 pistettä

Hakija on suorittanut joko

  • perusopetuksen oppimäärän hakuvuonna

  • perusopetuksen lisäopetuksen (väh. 1100 tuntia)

  • ammatilliseen koulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen (väh. 20 ov)

  • vammaisten valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen (väh. 20 ov)

  • kotitalousopetuksen

  • kansanopiston lukuvuoden mittaisen linjan

  • ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan VALMA-koulutuksen (väh. 30 osp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 pistettä​​

Yleisestä koulumenestyksestä

(kaikkien aineiden keskiarvo​) ​

 

4-16 pistettä

Painotettavista arvosanoista; liikunta, kuvataide, käsityö, kotitalous ja musiikki, keskiarvo kolmen parhaan em. aineen arvosanasta

 

 

1-8 pistettä​

Työkokemuksesta​ ​

1-3 pistettä​

Ensimmäisestä hakutoiveesta​ ​

2 pistettä​

Sukupuolen perusteella; jos ensisijaisista hakijoista alle 30 prosenttia on samaa sukupuolta kuin hakija

2 pistettä

Mahdollisesta pääsy- tai soveltuvuuskokeesta​ ​

1-10 pistettä

​Aiemmista opinnoista, harrastuksista tai muista lisänäytöistä voidaan antaa musiikki-, tanssi-, liikunta- ja sirkusalan sekä kuvallisen ilmaisun perustutkintoon

 

1-3 pistettä

​Urheilijan ammatilliseen koulutukseen hakeutuvalle voidaan antaa

 

​1-3 pistettä

Lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon suorittaneet hakijat

Yleisestä koulumenestyksestä​ ​

1-16 pistettä​

Työkokemuksesta​ ​

1-3 pistettä​

Ensimmäisestä hakutoiveesta​ ​

2 pistettä​

Sukupuolen perusteella; jos ensisijaisista hakijoista alle 30 prosenttia on samaa sukupuolta kuin hakija​​

 

2 pistettä

Mahdollisesta pääsy- tai soveltuvuuskokeesta ​

1-10 pistettä

​​Aiemmista opinnoista, harrastuksista tai muista lisänäytöistä voidaan antaa musiikki-, tanssi-, liikunta- ja sirkusalan sekä kuvallisen ilmaisun perustutkintoon

 


1-3 pistettä

​Urheilijan ammatilliseen koulutukseen hakeutuvalle voidaan antaa

 

​1-3 pistettä

Poikkeus

Valinta käsi- ja taideteollisuusalan perustutkintoon, musiikkialan perustutkintoon ja sirkusalan perustutkintoon tehdään pääsy- ja soveltuvuuskokeiden perusteella.

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx