Terveydelliset edellytykset - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Nuoret > Hakijalle > Opiskelijavalinta > Terveydelliset edellytykset

​Terveydelliset edellytykset

Eri koulutusaloilla on erilaisia terveydentilaa koskevia vaatimuksia tai suosituksia. Jos sinulla on terveydellisiä rajoituksia, keskustele asiasta oppilaitoksesi tai Salpauksen opinto-ohjaajan kanssa ennen koulutukseen hakeutumista. Heiltä saat tietoa millaiset ovat mahdollisuutesi opiskella ja työskennellä toivomallasi alalla.

Terveydellisiä vaatimuksia liittyy seuraaviin tutkintoihin:

  • lähihoitaja
  • nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja
  • autonkuljettaja, linja-autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja ja
  • turvallisuusvalvoja

Tarkemmat perustutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ja -suositukset löytyvät Opintopolku-palvelusta.

Alakohtaisilla vaatimuksilla pyritään varmistamaan, että opiskelija on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä alan opintoihin sekä työhön. Yhteishaun yhteydessä sinun tulee ilmoittaa mahdolliset terveydentilaesteet. Jos ilmoituksen perusteella ilmenee aihetta, oppilaitos voi edellyttää tarkempia terveydentilatietoja opiskelusta ja alan työtehtävistä suoriutumisen arvioimiseksi. Oppilaitos voi pyytää selvityksen terveydentilasta myös opiskelijaksi ottamisen jälkeen.

Opiskeluoikeus voidaan peruuttaa tilanteissa, joissa se on turvallisuusnäkökulman vuoksi perusteltua.

Lisätietoja terveydellisistä edellytyksistä Salpauksen opinto-ohjaajilta.

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx