Pääsy-, soveltuvuus- ja kielikokeet - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Nuoret > Hakijalle > Opiskelijavalinta > Pääsy-, soveltuvuus- ja kielikokeet

Pääsy-, soveltuvuus- ja kielikokeet

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Joihinkin perustutkintokoulutuksiin järjestetään hakijoille pääsykoe tai soveltuvuuskoe. Kokeisiin kutsutaan tällöin kaikki hakijat.

Kevään 2017 yhteishakuun (21.2. - 14.3.2017) liittyvät pääsykoepäivät 2. - 26.5.2017. Poikkeuksena sirkusalan pääsykoepäivät 25. - 27.5.2017. Tutkintokohtaiset pääsykoepäivämäärät ja sisällöt näet kunkin tutkinnon esittelysivulta.

Salpauksen pääsykoepäivät, kevät 2017 (pdf)

 

Kielikokeet

Sinut kutsutaan kielikokeeseen, jos äidinkielesi on muu kuin suomi, eikä kielitaitoasi ole voitu todentaa muilla tavoin. Kokeessa varmistetaan, että sinulla on opiskelua varten tarvittava suullinen ja kirjallinen kielitaito. Valtakunnallinen, yhtenäinen kielikoepäivä 6.4.2017.

Jos sinulla on jokin alla mainituista todistuksista, sinua ei kutsuta kielikokeeseen:

  • perusopetuksen päättötodistus, joka on suoritettu opetuskielenä suomi.
  • olet suorittanut vähintään arvosanalla 7 perusopetuksessa toisen kotimaisen A-kielen oppimäärän. Kielen on oltava suomi.
  • olet suorittanut vähintään arvosanalla 7 perusopetuksen suomi toisena kielenä oppimäärän.
  • olet suorittanut lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon suomen kielellä.
  • olet suorittanut lukiokoulutuksen koko oppimäärän jossakin seuraavista äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimääristä: suomi äidinkielenä, suomi toisena kielenä, suomi saamenkielisille, suomi viiittomakielisille.
  • olet suorittanut lukiokoulutuksen toisen kotimaisen kielen koko oppimäärän. Kielen on oltava suomi.
  • olet suorittanut yleisten kielitutkintojen suomen kielen tutkinnon kaikki osakokeet vähintään taitotasolla 3, tai olet suorittanut Valtionhallinnon kielitutkintojen suomen kielen suullisen ja kirjallisen taidon tutkinnon vähintään taitotasolla tyydyttävä.
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx