Harkintaan perustuva valinta - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Nuoret > Hakijalle > Opiskelijavalinta > Harkintaan perustuva valinta

Harkintaan perustuva valinta

 • Kustakin aloituspaikkaryhmästä voi oppilaitos valita enintään 30% opiskelijoista pistejärjestyksestä poiketen, käyttämällä harkintaan perustuvaa valintaa.
 • Hakuvaiheessa koulutustarpeesi ja mahdollisuudet selvitä opinnoista otetaan huomioon.
 • Harkintaan perustuvaa valintaa voidaan soveltaa 1–5 ilmoittamaasi hakutoiveeseen.
 • Sinun tulee todistuksilla tai muilla asiakirjoilla perustella syy, johon vetoat. 

Harkintaan perustuvan valinnan syitä voivat olla:

 • Oppimisvaikeudet
  Hakijalla on todettuja oppimisvaikeuksia (liitteeksi lääkärin, erityisopettajan tai psykologin todistus oppimisvaikeudesta sekä viimeisin annettu opintojen arviointi).
 • Sosiaaliset syyt
  Hakijalla on henkilökohtaiseen tai perheen tilanteeseen liittyviä syitä esimerkiksi lastensuojelun toimenpiteet, vaikean koulukiusaamisen kohteeksi joutuminen, opiskelijan tai hänen perheenjäsenensä pitkäaikainen sairaus tai muu opiskelijan suoriutumiseen vaikuttava sosiaalinen syy (liitteeksi selvitys sosiaalisista syistä, joihin vetoat sekä viimeisin annettu opintojen arviointi).
 • Oppivelvollisuuden suorittaminen keskeytynyt (ei päättötodistusta) tai ulkomailla suoritettu koulutus 
  Ulkomaisella tutkinnolla hakevilta sekä oppivelvollisuuden keskeyttäneiltä ei kysytä arvosanatietoja (liitteeksi viimeiset todistuskopiot sekä suomennokset tai selvitys, miksi koulutodistus puuttuu.)
Jos haluat tulla huomioiduksi harkintaan perustuvassa valinnassa, toimi seuraavasti:
 • Täytä yhteishaun sähköinen hakulomake osoitteessa www.opintopolku.fi tai paperilomake, johon merkitset hakutoiveen kohdalla haluavasi tulla huomioiduksi harkinnan varaisessa valinnassa. Kirjoita hakutoiveen kohdalle myös perustelut.
 • Lähetä harkinnanvaraisen haun liitteet hakuajan päättymiseen mennessä osoitteeseen:
Koulutuskeskus Salpaus
Opiskelijavalinta
PL 170
15141 LAHTI
 • Mikäli olet hakukeväänä peruskoulun päättävä, lisää liitteisiin viimeisin opiskeluarviointi/ välitodistus.

Ulkomaisella todistuksella hakevat sekä oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttäneet voivat tulla valituksi vain harkintaan perustuvassa valinnassa, koska heillä ei ole vertailukelpoista todistusta. Muut harkinnanvaraisesti hakeneet voivat tulla valituksi myös pistevalinnassa.

Lisätietoa Salpauksen opinto-ohjaajilta. Katso yhteystiedot kunkin tutkinnon kohdalta.

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx