Opiskelijavalinta - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Nuoret > Hakijalle > Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta muodostuu hakijoiden valintapistemäärän ja hakijoiden esittämän hakutoivejärjestyksen perusteella. Opiskelupaikka tulee vastaanottaa kirjallisesti määräaikaan mennessä.

Ammatillisen koulutuksen yhteishaussa ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakevat nuoret ovat etusijalla.

Saat 6 hakupistettä, jos olet päättänyt peruskoulun hakemisvuonna.

Joillakin aloilla on terveydellisiä edellytyksiä, jotka voivat vaikuttaa opiskelijavalintaan.

Koulutukseen voi olla myös pääsy- tai soveltuvuuskoe. Kokeisiin kutsutaan tällöin kaikki hakijat.

Saat kutsun kielikokeisiin, jos äidinkielesi on muu kuin opetuskieli eikä kielitaitoasi ole voitu todentaa muilla tavoin.

Hakijalla ei tarvitse olla voimassa olevaa oleskelulupaa Suomeen hakiessaan koulutukseen.Lupa tulee olla kunnossa opintojen ensimmäisenä päivänä. Lisätietoa oleskeluvasta Maahanmuuttovirasto

Oppilaitos voi valita enintään 30% kunkin aloituspaikkaryhmän opiskelijoista pistejärjestyksestä poiketen. Tätä kutsutaan harkintaan perustuvaksi valinnaksi.

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx