Neuvoa ja opastusta - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Nuoret > Hakijalle > Neuvoa ja opastusta

Neuvoa ja opastusta

Salpauksen opinto-ohjaajat neuvovat hakijaa opiskelujen suunnittelussa tai tutkinnon valinnassa.

Hakutoimisto 

Tarjoaa tietoa Koulutuskeskus Salpauksen monipuolisesta tutkintoon
johtavasta koulutustarjonnasta ja ohjaa hakijaa koulutukseen
hakeutumisessa. Palvelemme nuorten koulutuksena ja näyttötutkintona
suoritettavien perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintojen hakuun
liittyvissä asioissa.

Suunnittelija Päivi Mihailow
Puh. 044 708 0982
Suunnittelija Sami Raunio
Puh. 050 538 2378
Sähköposti: hakutoimisto[@]salpaus.fi
Käyntiosoite: Svinhufvudinkatu 10, Lahti, 1. krs huone 115
Postiosoite: Opiskelijavalinta, PL 170, 15141 LAHTI

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx