Perustutkinnon rakenne - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Nuoret > Hakijalle > Hyvä tietää opiskelusta > Perustutkinnon rakenne

Perustutkinnon rakenne

Ammatillisessa koulutuksessa otettiin käyttöön uudet perustutkintojen perusteet elokuun 2015 alussa. Myös opetussuunnitelmat uudistuivat.

Kaikki perustutkinnot ovat laajuudeltaan 180 osaamispistettä, josta ammatillisia tutkinnon osia 135 osp, yhteisiä tutkinnon osia 35 osp ja vapaasti valittavia 10 osp.

Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp​

 • Perustutkinnon kaikille pakollisia tutkinnon osia ja kaikille valinnaisia tutkinnon osia.
 • Ammatillisiin opintoihin sisältyy vähintään 30 osp työssäoppimista.
 

​Yhteiset tutkinnon osat ​35 osp

 

Pakolliset (19 osp)

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet)
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen (matematiikka, fysiikka ja kemia, tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen)
 • Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (yhteiskuntataidot, työelämätaidot, yrittäjyys ja yritystoiminta, työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto)

Valinnaiset (16 osp) valittava yksi tai useampi osa-alue

 • Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen (kulttuurien tuntemus, taide ja kulttuuri, etiikka, psykologia, ympäristöosaaminen tai jokin pakollisista tutkinnon osista)

Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

 • Ammatillisia tutkinnon osia
 • Paikallisiin ammattitaitoavaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia
 • Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja
 • Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja
 • Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx