Osaamisen tunnustaminen - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Nuoret > Hakijalle > Hyvä tietää opiskelusta > Osaamisen tunnustaminen

Osaamisen tunnustaminen

Osaamisen tunnustaminen tarkoittaa, että aikaisempia opintojasi tai työkokemustasi voidaan hyväksyä opintosuorituksina tutkintoon, jos ne ovat tutkinnon opetussuunnitelman mukaisia.

Jos siis olet jo suorittanut toisen asteen opintoja (lukio, ammatillinen tutkinto yms.) sinulle voidaan hakemuksesta tehdä osaamisen tunnustamisia yhteisiin tai vapaasti valittaviin opintoihin.

Mieti kuitenkin ennen kuin haet osaamisen tunnustamista, onko se tarkoituksenmukaista opintojasi ja ammattitaitosi kehittymistä ajatellen. Ryhmänohjaaja ja opinto-ohjaaja opastavat osaamisen tunnustamiseen liittyvissä asioissa ja menettelytavoissa. Heidän ohjauksessaan täytät tarvittavat asiakirjat.

Lisätietoja osaamisen tunnustamisesta Salpauksen opinto-ohjaajilta.

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx