Opiskelun kustannukset ja opintososiaaliset edut - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Nuoret > Hakijalle > Hyvä tietää opiskelusta > Opiskelun kustannukset ja opintososiaaliset edut

Opiskelun kustannukset ja opintososiaaliset edut

Vaikka itse opetus on maksutonta, kustannuksia voi muodostua oppikirjoista ja muusta opiskelumateriaalista, opintokäynneistä, koulumatkoista sekä mahdollisista työvaatteista, -välineistä ja -jalkineista. Myös tietyillä aloilla tarvittavat kortit, kuten ensiapu-, tulityö- ja työturvallisuuskortti sekä hygieniaosaamistodistus ovat opiskelijalle maksullisia. Kustannukset vaihtelevat opiskeltavasta tutkinnosta riippuen. Myös työvaatetuksen huolto ja siitä aiheutuvat kustannukset ovat opiskelijan vastuulla.

Opiskeluaikana sinun on mahdollisuus saada opintotukea, joka koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opiskelupäivinä sinulla on oikeus oppilaitoksen kustantamaan ateriaan.

Päätoimisena opiskelijana olet oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin: koulumatkatuki, opintotuki, opiskelijakortit ja opiskelijaruokailu.

Näistä opintososiaalisista eduista tarkempaa tietoa saat kuraattorilta, opintotoimistosta tai Kelan paikallistoimistosta.

Lisäksi myös opiskeluterveydenhuollon palvelut ovat käytössäsi.

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx