Nuorten koulutus - Viestintäala - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Media-ala > Nuorten koulutus

Nuorten koulutus 

Media-ala

Opinnot alkavat tapahtumatuotannon, videon- ja äänen, sekä digitaalisen median perusteista, joista siirrytään jo ensimmäisen vuoden aikana asiakaslähtöisten projektien toteuttamiseen. Ammatillisesti syventävissä elokuva- ja videotuotannon, tapahtumatekniikan sekä oman suuntautumisen mukaisissa opinnoissa työskennellään ammatillisissa rooleissa osana isompaa tuotantoryhmää tai yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Alan opinnoissa korostuu sekä itsenäinen vastuullinen tekeminen, että ryhmätyöskentely. Erilaiset asiakaslähtöiset tuotantoprojektit ovat keskeinen osa opiskelua, jolloin ammatin oppiminen tapahtuu yhä enemmän oppilaitoksen seinien ulkopuolella yhteistoiminnassa työelämän kanssa.

Työssäoppimisjaksot antavat opiskelijalle mahdollisuuden laajentaa ammatillista osaamistaan tai keskittyä johonkin ammatin osa-alueeseen valintansa mukaisesti. Työssäoppimista on mahdollista suorittaa myös ulkomailla ja valinnaisina opintoina.

Opinnot antavat hyvän pohjan työelämään ja jatko-opintoihin niin kotimaahan kuin ulkomaille. Menestyminen vaatii kuitenkin hyvää motivaatiota sekä oma-aloitteisuutta ja valmiutta tehdä töitä omien taitojen kehittämiseksi.

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx