Mallia Euroopasta 2 - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Mallia Euroopasta 2

Mallia Euroopasta 2

Hanke on jatkoa Mallia Euroopasta - hankkeelle. Mallia Euroopasta liittyy läheisesti oppimisympäristöjen kehittämishankkeisiin Vastuuta ottamalla opit 1-3. Idea on lähtöisin Alankomaista.

Hankkeen tavoitteet

 • Uudet mukaan tulevat koulutuksen järjestäjien edustajat ja työelämän edustajat voisivat tutustua Alankomaissa ja Belgiassa toimiviin Teaching Department-, Care Shop- sekä sTimuling-tyyppisiin oppimisympäristöihin ja niistä saatuihin kokemuksiin ja tuloksiin.

 • Tavoitteena on, että Suomessa kehitettyjä Oppimisosasto ja Hoivapuoti malleja voidaan vertailla ja hyviä käytäntöjä levittää kohdemaihin ja sieltä malleja meille.

 • Tavoitteena on hakea partnerimaista (Belgia ja Alankomaat) eettisen osaamisen vahvistamisen (sTimuling) ja työssäoppimisen hyviä käytänteitä (Teaching department ja Care shop) oman kouluksemme kehittämiseen.

 • Tavoitteena on kehittää työelämälähtöistä ammattista kolutusta kansallisena verkostona.

 • Vaihtojaksojen tavoitteena on lisätä opettajien ja asiantuntijoiden ammatillista osaamista (mm. opiskelijoiden uudenlaista ohjaamista työssäoppimisjaksoilla), kielitaitoa (luennot ja vierailut toteutetaan englannin kielellä ilman tulkkausta), sosiaalisia taitoja (verkosto- ja tiimityömäinen toimintatapa) ja kulttuurista osaamista

Toimijat/ Oppilaitokset Suomessa 

 • Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
  • Oulaisten ammattiopisto 
  • Ylivieskan ammattiopisto (koordinoija) 
 • Kainuun ammattiopisto
  • Kajaanin toimipiste, Hyvinvointiala
 • Kouvolan seudun ammattiopisto 
  • Sosiaali- ja terveysalan toimipiste 
 • Lahden Diakoniasäätiö
 • Porvoo International College
  • Porvoo International College, Sosiaali- ja terveysala   
 • Päijät-Hämeen koulutuskonserni 
  • Koulutuskeskus Salpaus

Lisätietoja

Minna Vesaaja, opetusalapäällikkö
Koulutuskeskus Salpaus, Vipusenkatu 5F, 15230 Lahti
minna.vesaaja[@]salpaus.fi

Rahoitus ja kesto

Opetushallitus
Kesto 1.6.2015 - 31.12.2016

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx