Projektin esittely - Luonto- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämisstrategia ja vetovoimakampanja - Koulutuskeskus Salpaus

Projektin esittely

Tavoitteet

Luonto- ja ympäristöalan koulutuksen kehittämisstrategian tavoitteena on selvittää alan elinkeinojen nykytila sekä selvittää luonto- ja ympäristöalan koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten työnjako ja erikoistuminen sekä toimiminen alueellisissa ja valtakunnallisissa verkostoissa.
Strategiatyön tarkoituksena on lisätä yhteistyötä ja parantaa koulutuksen kysynnän ja tarjonnan kohtaamista. Verkostoituminen käsittää mm. työssäoppimisen järjestämisen ja sitä edellyttävän työssäoppimispaikkojen rekisterin.
 
Kehittämisstrategian tavoitteena on alueellisen yhteistyön tiivistäminen tai lisääminen eri toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on tarjota kansainvälisesti kilpailukykyistä luonto- ja ympäristöalan opetusta ja tuottaa monipuolisia tai erityisosaajia globaaleille työmarkkinoille.

 

Tuotokset ja tulokset

Hankkeen tuloksena valmistellaan luonto- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämisstrategia ja vetovoimakampanjan www-sivut ja tuotteet. Hankkeeseen liittyen järjestetään luonto- ja ympäristöalan neuvottelupäivät (2010). Strategiatyöhön kootaan alan elinkeinojen ja koulutuksen kuvaukset ja muut tarvittavat selvitykset vuosina 2009-2010.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx