Luonnonvara-alan tutkintojen arviointimenetelmien kehittäminen - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Luonnonvara-alan tutkintojen arviointimenetelmien kehittäminen

Luonnonvara-alan tutkintojen arviointimenetelmien kehittäminen


Videokuvausta ja videoneuvotteluja

Kehitämme luonnonvara-alan näyttötutkintoihin sopivia arviointimenetelmiä, kuten tutkintotilaisuuksien videointia. Lisäksi testaamme videoneuvottelutekniikoiden hyödyntämistä arviointikeskusteluissa.
Kohdealat ovat hevostalous, tuotanto- ja pieneläintenhoito ja kalastusopas.
 

Oppilaitosten yhteinen arvioijaverkosto

Eläin- ja kalastusalat ovat Suomessa aloina vielä pieniä, pienyritysvaltaisia ja maantieteellisesti hajallaan. Alan oppilaitoksilla on omia alueellisia arvioijaverkostojaan. Koska tutkinnon suorittajat voivat olla työssä eri puolilla Suomea, joutuvat arvioijat matkustamaan pitkiäkin matkoja. Olisi taloudellista ja järkevämpää käyttää tutkinnonsuorittajaa lähinnä olevaa, ammattitaitoista ja koulutettua arvioijaa.
 
Muodostamme hankkeessa verkoston ja koostamme arvioijatiedoston kaikkien alan oppilaitosten käyttöön.

Hankkeen materiaaleja

Videoita tutkintotilaisuuksista ja muualta
Salpauksen luonto- ja kalaopetuksen YouTube-kanavalla

Tutkintotilaisuuksien videointi eläinhoitajan ammattitutkinnossa

Tutkintotilaisuuksien videointi kalastusoppaan ammattitutkinnossa

Palaute videoinnin käytöstä tutkintotilaisuuksien arvioinnissa

Lupalomake tutkintotilaisuuden kuvaamiseen ja kuvamateriaalin käyttöön

 

Yhteistyöoppilaitokset

Ylä-Savon ammattiopisto
Harjun oppimiskeskus Oy
Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto
Peimarin koulutuskuntayhtymä, Kalatalous- ja ympäristöopisto
Lisäksi alojen tutkintotoimikuntia
 

Hankkeen koordinaattori

Niklas Lankisch
opettaja, kalatalous
puh. 044 5608346
niklas.lankisch[@]salpaus.fi

  

 

Opetushallitus-logo
 

 

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx