LearnIT, Learning routes and tools for individual training - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > LearnIT, Learning routes and tools for individual training

LearnIT, Learning routes and tools for individual training

 
Uudenlainen oppimisympäristö CNC-tekniikan opetukseen ja oppimiseen.

Hankkeen tavoitteet

  1. Ecvetin puitteissa sovitetaan yhteen osallistujien CNC-opetusta.
  2. Luodaan yhteiset oppimistavoitteet ja arviointikriteerit.
  3. Työsalin modularisointi, yksilöllinen opetus, itseohjautuva oppiminen, sähköiset opetusmateriaalit, työsalin layoutin muuttaminen, Kehitetään didaktiikkaa, uudelleen arvioidaan opettajan rooli, sovelletaan opiskelussa uusia lähestymistapoja, luodaan automaattinen opintojen seuranta ja arviointiprosessi.
  4. Kehitetään tietoteknisiä välineitä hallita prosessia.
  5. Käsikirja opetusmenetelmän käyttämiseen.
Hankeen aikana toteutetaan kahdelle opiskelijalle kustakin maasta opetusmenetelmän testausjakso Portugalissa syksyllä 2016. 
 

Yhteistyössä mukana

Cenfim Portugali
Koulutuskeskus Salpaus
Imh, Espanja
Mes-Stutgart, Saksa
Anqep, Portugali
OPH, Suomi

Lisätietoja

Sannakaisa Raatikainen, kehittämiskoordinaattori
etunimi.sukunimi[@]salpaus.fi

Rahoitus ja kesto

Rahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta
Kesto 1.1.2015- 31.12.2016

 

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx