Lark 5 - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Lark 5

LARK 5 – Laatua ammatillisen koulutuksen arkeen, osallistu ja ennakoi!

Tavoitteet

Hankeverkoston yhteiset tavoitteet 

 • kehittää ja ottaa käyttöön hyviä toimintamalleja arviointien tulosten, palautetiedon ja muun seurantatiedon pohjalta tehtävien laadunhallintajärjestelmien kehittämissuunnitelmien laatimiseen, toteuttamiseen ja seurantaan
 • tehostaa arviointi-, palaute- ja tulostiedon käyttöä laadunhallinnassa ja toiminnan kehittämisessä sekä viestiä niistä henkilöstölle, opiskelijoille ja eri sidosryhmille.
 • löytää/kehittää ammatillisen koulutuksen uuden rahoitusmallin mukaisia ennakoivia mittareita.

Kukin osahanke vie tavoitteita eteenpäin omassa organisaatiossaan erillisen osahankesuunnitelman mukaisesti. Hankeverkostossa järjestetään 4 työpajapäivää, joissa käsitellään tavoitteiden mukaisia aiheita ja tuodaan esille osahankkeiden toimintamalleja.

Salpauksen osahankkeen tavoitteena on kehittää malli olemassa olevien koulutusalakohtaisten arviointi-, palaute-, tulos- ja ennakointitietojen analysointiin ja hyödyntämiseen yhdessä henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien kanssa. Pilottina mallin kehittämisessä toimii Vipusenkadun kampuksen teknologia-alojen oppimismaiseman yhteistoiminnallinen suunnittelu. Hankkeessa vahvistetaan henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia teknologia-alojen kehittämiseen sekä vahvistetaan arviointi- ja kehittämisosaamista.

Yhteistyössä mukana

 • Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Haaga Instituutti-säätiö/Ravintolakoulu Perho
 • Helmi Liiketalousopisto Oy
 • Hyria koulutus Oy
 • Invalidiliitto ry/Validia Ammattiopisto
 • Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä/Porvoon ammattiopisto
 • Kanneljärven Kansanopiston Kannatusyhdistys ry/Kanneljärven opisto
 • Koulutuskeskus Salpaus, Päijät-Hämeen koulutuskonserni –kuntayhtymä
 • Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
 • MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos
 • Oy Porvoo International College Ab
 • Suomen Liikemiesten Kauppaopisto-Helsinki Business College
 • Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen/Yrkesinstitutet Prakticum
 • Vantaan kaupunki/Vantaan ammattiopisto Varia

Lisätietoja

Sari Mikkola, kehittämispäällikkö
Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, Lahti
sari.mikkola[@]salpaus.fi

Lisätietoja hankkeen Wiki-sivustolta http://ammattikoulutuksenlaatu.wikispaces.com/LARK+-+Laatua+ammatillisen+koulutuksen+arkeen

Rahoitus ja kesto

LARK5 -projektia rahoittaa Opetushallitus, kesto 1.1. - 31.12.2016.

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx