LAMP Opiskelijaliikkuvuus - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > LAMP Opiskelijaliikkuvuus

LAMP Opiskelijaliikkuvuus

Hankkeen tavoitteet

LAMP Opiskelijaliikkuvuusverkoston päätavoitteena on tukea ja kehittää ammatillisissa opinnoissa olevien aikuisten
  • kansainvälistä työelämäosaamista ja oman ammattialan osaamista
  • työelämässä tarvittavia kansainvälisyys- ja monikulttuurisuusvalmiuksia, -tietoja ja taitoja
  • globaalissa ja nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä tärkeitä elinikäisen oppimisen avaintaitoja

Yhteistyössä mukana

Koulutuskeskus Salpaus
JAO
Oulun AKK
WinNova
TTS
Lappia
 

Lisätietoja

Verkoston vetäjä JAO,
Auli Bister puh. (040) 341 6390
 

Rahoitus ja kesto

Elinikäisen oppimisen ohjelma / Leonardo da Vinci
Kesto 1.6.2013 - 31.5.2015

 

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx