LAMP Asiantuntijaliikkuvuus - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > LAMP Asiantuntijaliikkuvuus

​LAMP Asiantuntijaliikkuvuus

Hankkeen tavoitteet

LAMP Asiantuntijaliikkuvuusverkoston päätavoitteena on saada myös kouluttajien kansainvälisestä liikkuvuudesta pysyvä toimintamuoto ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. Apurahansaajina ovat aikuisoppilaitosten kouluttaja se muu opetus- ja ohjaushenkilöstö. He toimivat pääsääntöisesti samoilla ammattialoilla kuin LAMP opiskelijat.
  • Hankkeen erityistavoitteina on
    • tarjota ammatillisille aikuiskouluttajille sekä muulle opetus- ja ohjaushenkilöstölle mahdollisuus omaan alaan liittyvälle kansainväliselle työelämä- tai täydennyskoulutusjaksolle, kansainväliselle verkostoitumiselle ja oman  ammattiosaamisen kehittämiselle
    • kehittää ammatillisissa aikuisoppilaitoksissa toimivan henkilöstön kansainvälisyysvalmiuksia ja kykyä toimia monikulttuurisessa toimintaympäristössä sekä innostaa kouluttajia ja asiantuntijoita oman organisaation ja sen koulutuspalvelujen kehittämiseen kansainvälisen yhteistyön puitteissa
    • luoda uusia kontakteja ulkomaisiin partnerioppilaitoksiin  ja / tai työssäoppimispaikkoihin, perehdyttää heidät suomalaiseen ammatilliseen koulutukseen ja näyttötutkintojärjestelmään sekä kunkin alan osaamisvaatimuksiin sekä varmentaa työpaikkojen soveltuvuus LAMP Opiskelijaliikkuvuusverkoston opiskelijoiden työssäoppimisjaksoille

Yhteistyössä mukana

Koulutuskeskus Salpaus
JAO
Oulun AKK
WinNova
TTS
Lappia

Lisätietoja

Verkoston vetäjä JAO,
Auli Bister puh. (040) 341 6390 

Rahoitus ja kesto

Elinikäisen oppimisen ohjelma / Leonardo da Vinci 
Kesto 1.6.2013 - 31.5.2015

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx