Lähiruokatreffit - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Lähiruokatreffit

Lähiruokatreffit
 - ruokaa läheltä, vaivatta ja vastuullisesti

 

Lähiruokatreffit 12.2.2013 klo 13-16 Lahdessa.
Miksi lähiruokaa ammattikeittiössä? Mikä on päättäjien tahtotila lähiruoan käytön edistämiseksi? Ruokapalveluiden hankintaosaamisen lisääminen.

Verkostoitumistilaisuus lähiruokatuottajille, ammattikeittiöiden asiantuntijoille ja julkisen sektorin hankinnoista päättäville.
Ilmoittaudu 1.2.2013 mennessä.

 

Projektin tavoitteet 

  •  Edistää lähiruoan käyttöä Päijät-Hämeen alueen ammattikeittiöissä.
  • Antaa eri osapuolille lisää tietoa mahdollisuudesta lisätä lähiruoan käyttöä ammattikeittiöissä, edistää toimijoiden verkostoitumista ja yhteistyötä.
  • Jakaa tietoa ja osaamista sekä hyviä käytänteitä partneriverkostossa.

Toiminta

Koulutuskeskus Salpaus tekee selvityksen ammattikeittiöiden näkökulmasta siitä, minkälaisia tarpeita lähiruoan käyttämiselle on ja minkälaisia haasteita esiintyy käytön lisäämiselle. Selvityksen pohjalta Koulutuskeskus Salpaus koostaa toimintaehdotuksen.

Koulutuskeskus Salpaus järjestää

  • Lähiruokatreffit 1 
    Tavoitteena on tuoda esille maa- ja metsätalousministeriön v. 2013 tavoitteet lähiruoan ja luomuruoan suhteen sekä selventää hankintalakia ja kilpailuttamista sekä tuottajan että ostajan näkökulmasta.
  • Lähiruokatreffit 2
    Tavoitteena on kutsua yhteistyökumppanit kuulemaan lähiruoan kysynnän ja käytön lisäämisen mahdollisuuksista ammattikeittiöissä- selvitystyön tulokset sekä verkostoitumaan ja jatkojalostamaan ehdotuksia.

Yhteistyössä

Projektissa ovat mukana  
Hyria Koulutus Oy (koordinaattori)
Faktia Koulutus Oy
Koulutuskeskus Tavastia

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus osallistuu projektin rahoittamiseen. Projektin kesto on 8.10.2012 - 31.12.2013. 

Lisätietoja 

Henna Erkamo
puh. 050 385 5598
henna.erkamo[@]salpaus.fihttp://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx