Aikuisten koulutus - Laboratorioala - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Laboratorioala > Aikuisten koulutus

Aikuiskoulutus

Koulutuskeskus Salpauksella ei ole laboratorioalan aikuiskoulutusta, sen sijaan  laboratorioalan tutkintoja voi opiskella oppisopimuskoulutuksena.

Oppisopimuskoulutuksessa suurin osa asioista opitaan työssä, eli opiskelijalla on oltava alan työpaikka. Tietopuolisen opetuksen järjestää alan aikuiskoulutusta antava oppilaitos ja se tapahtuu yleensä muualla kuin Lahdessa.  

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja koulutustarkastajien yhteystiedot sivuillamme: Oppisopimuskoulutus

Työnjohdollista koulutusta tarjoaa tekniikan erikoisammattitutkinto, joka koostuu päivittäisestä operatiivisesta johtamisesta ja sen osa-alueista sekä pitkäjänteisestä prosessinhallinnasta ja projektin läpiviemisestä.

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx