Kylmälaitetekniikka
Tekniikan ja liikenteen ala

Hiilidioksidikylmälaitteiden asennus ja huolto

 

Sisältö

Koulutuksen sisältö vastaa tutkinnon osan vaatimuksia.

• CO2 -kylmäaineena
• kylmäainetäyttö
• kylmälaitteiston rakenne
• kylmälaitteiston asennus
• kylmälaitteiston huolto
• kylmälaitteiston turvallisuus
• kylmälaitteiston säätäminen ja käyttöarvot.

Tavoite

Tavoitteena on, että osallistuja oppii ymmärtämään CO2 kylmäaineen ominaisuudet verrattuna yleisesti käytettyyn R404-kylmäaineeseen. Hän oppii CO2 kylmälaitteiston asennukseen, säätöön, huoltoon ja käytönvalvontaan liittyvät tehtävät käytännössä. Hän oppii CO2 kylmälaitoksen käytönvalvontaan liittyvät lait, asetukset ja pysyväismääräykset sekä käytönvalvojan tehtävät käytännössä. Hän tuntee CO2 kylmäaineena käyttävän koneen periaatteet.

Koulutus sisältää painelaitteiden käytönvalvojakoulutuksen.

Kohderyhmä

Kylmäasentajan ammattitutkinnon suorittaneille tai henkilölle, jolla on vastaavat ammatilliset tiedot ja taidot.

Rahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriön tukema koulutus maksaa yksityiselle henkilölle
90 € (lähipäivät).

Jos yritys maksaa koulutuksen, pyydä tarjous: pauliina.stranius@salpaus.fi

Hakeminen
10.1.2017 - 9.3.2017 klo 23.55

Hakeminen: Hae-painikkeen kautta, joka löytyy sivun yläosasta.

Koulutus aloitetaan kymmenellä hlö:llä. Koulutus koostuu teoriapäivistä 13.3. ja 14.3. sekä etätehtävästä ja käytännön harjoituspäivästä 27.3.2017.

Ruokailu

Lähiopetuspäivänä sinulla on mahdollisuus ruokailla Salpauksen opiskelijaravintolassa.

Majoitus

Oppilaitoksella ei ole tarjota majoitusmahdollisuutta.

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx