Etusivu - Kylä välittää - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Kylä välittää

Kylä välittää

Tavoite

Projektin  tavoite on parantaa kylien ja kyläläisten, haja-asutusalueilla ja taajamissa, tiedollisia ja taidollisia valmiuksia. Päämääränä on maaseudun kehittäminen laadukkaaksi ja vetovoimaiseksi asuin-, työ-, yrittämis- ja vapaa-ajanympäristöksi.
 
Projektilla lisätään asukkaiden kansalaistoimintavalmiuksia ja parhaimmillaan myös yrittämisen ja työllistymisen mahdollisuuksia. Kansalaisvaikuttamisessa tulee paneutua lähiyhteisöjen, kuten kylien, vaikutusmahdollisuuksiin yksilöiden vaikutusmahdollisuuksien rinnalla.
 

Alueiden välisenä projektina Kylä välittää -hanke tuo oppimisen, uusien ideoiden, verkostojen ja hyvien käytäntöjen kautta lisäarvoa paikalliselle kehittämistyölle maakunnissa. Projektin mallit ja toiminta osallistuvat valtakunnalliseen keskusteluun kylän asemasta Paras -hankkeen mullistuksissa.

Hankkeessa kehitetään paikallisdemokratiaa kuntaliitosalueilla ja muiden kuntien lähidemokratiajärjestelyissä. 12 kunnassa kylät ja paikalliset yhdistykset ovat toteuttamassa lähidemokratiamallia.

Lisäksi kehitetään kyläsuunnitelmien toiminnallisuutta ja vaikuttavuutta. Luodaan neljä maakunnallista paikallistoimintaohjelmaa, johon kuhunkin sitoutuu 10 maakuntatason yhdistystä sekä kolme aluetason viranomaista tai muuta toimijaa. Ohjelmilla luodaan maakunta- ja paikallistason hankkeita.


Projektin toimijat

Projektin hallinnoija on Koulutuskeskus Salpaus.

Hanketta toteuttavat seuraavat yhdistykset oman hankesuunnitelmansa mukaisesti:
- Päijät-Hämeen kylät ry
- Varsinais-Suomen kylät ry
- Västnylands Byar r.f - Länsi-Uudenmaan kylät ry
- Hämeen kylät ry

 

Rahoitus

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013
 

Kesto

3.3.2009 - 31.12.2012
 

Lisätietoja

Liisa Helanto, projektipäällikkö, kyläasiamies, puh. 044 708 0871
Kaija Timonen, projektisihteeri, puh. 044 708 0979
sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@salpaus.fi 

 

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx