Opiskelijatilastot - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Kuntayhtymä > Toiminta ja talous > Opiskelijatilastot

Opiskelijatilastot

 

Koulutuskeskus Salpauksen opiskelijatilastot

opiskelijatilasto vuodelta 2016 (pdf)
opiskelijatilasto vuodelta 2015 (pdf)

 

Koulutuskeskus Salpauksen ja Lahden ammattikorkeakoulun 

  • valmistuneet opiskelijat kotikunnittain
  • opiskelijamäärät kotikunnittain
  • tietoa koulutusaloista ja tutkinnoista
 

Ammatillisen ja amk-koulutuksen tilastoja Päijät-Hämeestä

Koulutustilasto (pdf), päivitetty 17.4.2014

Esitykseen on koottu alueen näkökulmasta keskeinen ammatilliseen ja ammattikorkeakoulutukseen liittyvä tilastoaineisto. Aineistoa päivitetään sitä mukaa kun tilastoja julkaistaan sekä kerran vuodessa tulosanalyysin yhteydessä.  Aineistossa kuvataan opiskelijamääriä, koulutukseen hakeutumista Päijät-Hämeessä, koulutusaloittaisia vetovoimalukuja, opintojensa keskeyttäneiden määrää, opiskelijamääriä kotikunnittain, tutkintojen ja työllistyneiden määrää koulutusaloittain sekä alueen koulutustasoon liittyviä tilastoja.

 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx