Historia - Koulutuskeskus Salpaus

Historia

Ajatus konsernin senioriyhdistyksen perustamisesta sai alkunsa eräiden eläkkeelle jääneiden konsernilaisten keskustelusta toimitusjohtajan kanssa kesällä 2000. Tämän jälkeen pidettiin Fellmanissa 13.9.2000 kokous esityksen tekemisestä konsernille yhdistyksen perustamisesta ja siinä hahmoteltiin yhdistyksen toiminnasta, että

- yhdistys saisi luvan kokoontua koulutuskonsernin tiloissa erikseen sovittavan aika- ja tilavarausjärjestelmän puitteissa
- yhdistys voisi käyttää koulutuskonsernin tietokeskus-, liikunta-, sauna-, uima-allas- ja muita virkistystiloja erikseen sovittavan aika- ja tilavarausjärjestelmän puitteissa
- yhdistys saisi Päijät-Hämeen koulutuskonsernin vuosittain vahvistaman tukirahoituksen toimintaansa kehittämistä varten ja velvollisuuden toimittaa koulutuskonsernille vuosittaisen toimintakertomuksensa.

Tammikuussa 2001 ryhmä kävi esityksen pohjalta  keskustelun toimitusjohtajan kanssa. Keskustelussa täsmennettiin perustettavan yhdistyksen jäsenistön, tavoitteiden ja konsernin osallistumisen rajausta, jonka mukaan yhdistyksen jäseniksi oikeutettuja ovat kaikki konsernin perustamisen (1995) jälkeen sen oppilaitoksista eläkkeelle siirtyneet. Lisäksi yhdistys voi ottaa kannattajajäseniä.  Lisäksi sovittiin, että sääntöihin sisällytetään yhdistyksen tarkoitukseen kohta, jossa yhdistys osaltaan antaa panoksensa konsernin kehittämiseen.

Alustava perustamiskokous pidettiin 14.6.2001. Paikalla oli yli 20 eläkeläistä ja siellä käsiteltiin sääntöluonnos, ja valittiin työryhmä valmistelemaan sen pohjalta sääntöehdotus varsinaiselle perustamiskokoukselle. Varsinainen perustamiskokous pidettiin 9.10.2001 ja siihen osallistui 10 eläkeläistä, jotka todettiin samalla yhdistyksen perustajajäseniksi. Kokouksessa hyväksyttiin valmisteluryhmän esityksen pohjalta yhdistyksen säännöt ja valittiin väliaikainen hallitus. 

Vuoden 2001 toiminta

1. Sääntöjen valmisteluryhmä:  
Mauno Anttila, Urho Enlund (kokoonkutsuja), Matti Karjalainen, Paula Könnilä ja Pirkko Väätäinen. 
2. Väliaikainen hallitus:   
Urho Enlund (pj), Mauno Anttila (vpj), Pirkko Väätäinen (siht), Matti Karjalainen, Paula Könnilä ja Mauri Piippo. 
 
Väliaikainen hallitus kokoontui ensimmäisen kerran 29.11.2001 Teinintiellä. Kokouksessa käsiteltiin mm. jäsenhankintaa ja toiminnan käynnistämistä ja jäseneksi liittymiseen liittyvää  tiedottamista sekä vuoden 2002 toimintasuunnitelmaa.
 
Vuonna 2001 yhdistyksellä ei ollut hyväksyttyä talousarviota. Yhdistyksen kokous- ja muista kuluista vastasi kokonaan koulutuskonserni, koska yhdistyksellä ei  vielä ollut jäsenmaksu- eikä muita tuloja. 
 

Toiminnan vakiintuminen 

Vakiintunut toiminta alkoi v. 2002. Yhdistyksen säännöt hyväksyttiin yhdistysrekisteriin 25.4.2002. Jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenten määrä oli vuoden lopussa 21. Vuosien 2002-2004 aikana kokeiltiin erilaisia toimintamuotoja jäsenten kiinnostuksen pohjalta. Tanhuan kesäretket aloitettiin heti ensimmäisenä kesänä, teatteri-/ympäristöretket tulivat ohjelmaan ja v. 2004 aloitettiin kuukausittaiset lounastapaamiset alustuksineen.
 
Koulutuskonserni on hoitanut alusta alkaen yhdistyksen jäsentiedottamiseen liittyvän monistuksen ja postituksen sekä myöntänyt yhdistyksen toiminnan tukemiseen vuosittaisen avustuksen.
 
Vuonna 2006 yhdistyksen säännöt muutettiin kahden vuosikokouksen pohjalle ja uudistetut säännöt hyväksyttiin yhdistysrekisterissä 23.1.2007.
 

Jäsenistö

Konsernissa oli vuonna 2001 vuoden 1995 jälkeen eläkkeelle siirtyneitä ja yhdistyksen jäsenyyteen oikeutettuja hieman yli 50, jäseneksi liittyneitä heistä oli vuoden lopussa vajaa 20.
 
Vuoden 2016 alkaessa jäsenmäärä oli 170.
 

 

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx