Yhtymähallitus - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Kuntayhtymä > Päätöksenteko > Yhtymähallitus

Yhtymähallitus

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän hallituksessa on 11 jäsentä jäsenkunnista. Hallitus kokoontuu 17 - 20 kertaa vuodessa.

 

Puheenjohtaja 

Seppo Virtanen, Lahti

Varapuheenjohtaja

Merja Vahter, Lahti 

Jäsenet

Kalle Aaltonen, Lahti
Aino Alonen, Orimattila
Sara Etola, Lahti
Juhani Hilkemaa, Lahti
Paula Ijäs, Heinola
Helena Maattola, Hollola
Harry Nordström, Asikkala
Irmeli Perkiö, Heinola
Jukka Tonteri, Lahti
 
 

Yhtymähallituksen toimivalta on määritelty hallintosäännössä.

Yhtymähallituksen esittelijänä toimivat toimitusjohtaja ja rehtori.

Yhtymähallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Yhtymähallituksen tehtävänä on

    • valmistella kuntayhtymän talousarvio ja johtaa kuntayhtymäsuunnittelua sekä päättää kuntayhtymän talouden- ja omaisuudenhoidon perusteista.
    • valvoa, että alaisensa toimielimet ja kuntayhtymän palveluksessa olevat henkilöt toimivat voimassa olevia säädöksiä ja määräyksiä noudattaen ja kuntayhtymän etujen mukaisesti.

Yhtymähallituksen on toimintakertomuksessaan tehtävä selkoa, miten sisäinen valvonta ja riskienhallinta on kuntayhtymässä järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella. (Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto. Suomen kuntaliitto)

 

Yhtymähallituksen pöytäkirjat ja esityslistat

 

 

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx