Tarkastuslautakunta - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Kuntayhtymä > Päätöksenteko > Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta

Yhtymäkokous asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastusta varten. Tarkastuslautakunnan tehtävistä on säädetty kuntalain 9. luvussa ja Päijät-Hämeen koulutuskonsernin tarkastussäännössä.

Kuntalain 71 pykälän mukaisesti tarkastuslautakunnan on valmisteltava yhtymäkokouksen päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja arvioitava, ovatko yhtymäkokouksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kuntayhtymässä toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava koulutuskuntayhtymän ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Tarkastussäännössä on säädetty tarkastuslautakunnan tehtävistä.
Tarkastuslautakunnan työskentelyä ohjaa koulutuskuntayhtymän toiminnan ja talouden vuosikellon pohjalta laadittu Tarkastuslautakunnan vuosikello.   Tarkastuslautakunta laatii valtuustokaudelle arviointisuunnitelmansa ja vuosittaiset työohjelmansa. Lautakunta toimittaa tiedoksi yhtymäkokoukselle valtuustokauden arviointisuunnitelman ja hallitukselle vuosittaiset työohjelmansa. Tarkastuslautakunta tukeutuu arvioinnissaan koulutuskuntayhtymän strategiaan ja arvoihin.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, miten yhtymäkokouksen tilikaudelle vahvistamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet. Arviointi kohdistuu kuntayhtymän omaan toimintaan sekä mahdollisille tytäryhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutumisen arviointiin. Tarkastuslautakunta toimii myös tarkoituksenmukaisuuden arvioijana ja kiinnittää huomiota toiminnan ja toimintatapojen sekä palvelujen järjestämisen tarkoituksenmukaisuuteen sekä arvioi talousarvion ulkopuolelle jääviä tärkeitä asioita. Tarkastuslautakunta esittää arviointinsa tulokset yhtymäkokoukselle arviointikertomuksessaan ja pyytää yhtymäkokousta pyytämään yhtymähallituksen selvitykset esitettyihin havaintoihin.
 

Puheenjohtaja 

Rauno Hännikäinen, Padasjoki
 

Varapuheenjohtaja 

Kirsti Laatunen, Orimattila
 

Jäsenet 

Matti Tanskanen, Hartola
Mervi Lilja, Lahti
Heikki Raitanen, Lahti
Tuulia Salo, Hollola
 
 

 

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx